Seitseminen-Helvetinjärvi

Seitseminen-Helvetinjärvi on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Pirkanmaa
 • Kunnat: Ylöjärvi, Ruovesi
 • Luontotyypit: metsät, suot, järvet, jokiluonto, pienvedet, kalliot
 • Koko: yli 1000 ha

 

SeitseminenHelvetinjarvi_Juho_Kytomaki_2015.jpg
Kuva: Juho Kytömäki

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kohde on kahta kansallispuistoa yhdistävä alue, jolla on useita suojelualueita, valtion virkistysmetsä ja ympäristöarvometsä sekä arvokkaita suojelemattomia metsiä ja soita. Alueella on runsaasti myös ennallistamistarpeita, sillä se on pääosin Metsähallituksen talousmetsää.


Merkitys ihmisille

Alue on Etelä-Suomen oloissa poikkeuksellisen laaja ja erämaisuutta henkivä kokonaisuus. Alueella kulkee retkeilyreittejä ja joilla on melontareittejä.


Erityiset luontoarvot

Alueella on muun muassa useita soidensuojelun täydennysohjelmassa valtakunnallisesti arvokkaiksi todettuja soita. Myös luonnonsuojelullisesti arvokkaita varttuneita ja vanhoja metsiä sijaitsee alueella siellä täällä. Alue on kytkeytyneisyyden näkökulmasta erittäin tärkeä, sillä se yhdistää kaksi kansallispuistoa. Alueella olevat muut suojelualueet ja suojelemattomat arvokohteet ovat "askelkiviä" kansallispuistojen välillä.


Mahdolliset uhkatekijät

 • Metsätalous ja hakkuut
 • Turvetuotanto
 • Maa- ja kiviainesten louhinta

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
 • Kansallis-  tai luonnonpuistoon kuuluvia alueita
 • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
 • Kaavan luonnonsuojelualuevarauksia (SL-alueet)
 • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)
 • Valtion ympäristöarvometsä

 

Lisätietoja: