Sanginjoki

Sanginjoki on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa
  • Kunta: Oulu
  • Luontotyypit: metsät, suot, järvet, pienvedet
  • Koko: 2500 ha

 

Sanginjoen Asmonkorpi 2007. Kuva: Kalle Hellström

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Sanginjoki on Oulun kaupungin omistama n. 2500 hehtaarin laajuinen metsäalue keskusta-alueen itäpuolella, n. 20 km päässä Oulun keskustasta. Metsäalue on ollut kaupungin hallussa sen perustamisesta vuodesta 1605 lähtien, jolloin Ruotsin kuningas Kaarle IX lahjoitti ne Oululle. Alueen metsät ovat olleet metsätalouskäytössä 2000-luvun alkuun saakka. Talouskäytöstä huolimatta niissä on myös luonnonmetsän piirteitä ja siellä onkin tavattu useita uhanalaisia kääpiä ja harvinaisia lintulajeja.

Alueen tiheissä metsissä pesii mm. pöllöjä ja tikkoja. Sanginjoella on hyvä polku- ja tulipaikkaverkosto ja alue on hyvin saavutettavissa metsäautotieverkostoa pitkin. Sanginjoen metsäalueen arvo kasvavan kaupungin kupeessa oli syynä siihen, että oululaiset luontojärjestöt jättivät joulukuussa 2004 kaupungille aloitteen kohteen suojelemisesta. Suojeluasiaa on käsitelty jo 10 vuoden ajan moninaisten vaiheiden kautta kaupungin päättävissä elimissä. Oululaiset ympäristöjärjestöt esittivät ympäristöministeriölle vuonna 2012, että Sanginjoelle perustetaan kansallispuisto. Se ei kuitenkaan pääsyt jatkokierroksille kansallispuistovalmistelussa.

Keväällä 2014 näytti, että asiassa löytyisi kompromissi ja noin puolet alueesta eli 1156 ha suojeltaisiin, mutta suojelu kaatui kaupunginvaltuustossa yhden äänen enemmistöllä kesäkuussa 2014. Sanginjoen metsäalueen suojelua ajavat järjestöt kuitenkin jatkavat työtä ja kokosivat mm. toukokuussa 2015 kaupunginkirjastolle valokuvanäyttelyn alueen luonnosta. 

Merkitys ihmisille

Sanginjoen metsäalueella on merkitystä oululaisille helposti saavutettavana erämaisena virkistysalueena. Sinne on matkaa vain n. 20 km kaupungin keskustasta. Alue on yhtenäinen laaja ja asumaton metsäalue. Luonnonrauha ja puhdas luonto ovat saavutettavissa puolen tunnin matkan päässä kaupungin ruuhkasta. Alueella on hyvä polku- ja tulipaikkaverkosto. Rakenteet ovat kansallispuistotasoa. Alue on kaupunkilaisten yhteistä omaisuutta, sillä Ruotsin kuningas lahjoitti sen kaupungille yli 400 vuotta sitten. Nyt se pitäisi varata kaikkien kaupunkilaisten virkistykseen. Alue on suosittua marjastus- ja sienestysmaata. Siellä käydään myös patikoimassa, kalalla, suunnistamassa jne. Yliopisto on käyttänyt aluetta opetuskohteena.

Erityiset luontoarvot

Alueella on vanhaa (yli 100v) metsää 420 hehtaaria. Uhanalaisia tai silmälläpidettäviä eliölajeja on tavattu 53 lajia. Luontoarvoiltaan alue on verrattavissa keskivertoon eteläsuomalaiseen kansallispuistoon. Alueella pesii useita harvinaisia petolintuja, mm. useita pöllölajeja. Myös kuukkeli on alueella viihtynyt.

Alueella vierailee lisäksi paikallisen lintumatkailuyrityksen tuomia ulkomaisia lintuturisteja. He käyvät kuvaamassa taigalajistoa. Alueella on paitsi vanhoja kangasmetsiä (mm. kuusikoita) myös korpia ja ääripäässä kuivan kankaan harjuluontoa. Isokangas on pohjavedenotolta suojeltu harjumuodostuma.

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita

 

Lisätietoja:

Sanginjoki 2014. Kuva: Kalle Hellström