Pomokaira

Kohdetta Pomokaira ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Lappi
  • Kunnat: Sodankylä, Kittilä
  • Luontotyypit: metsät, suot, jokiluonto, kalliot, tunturit
  • Koko: yli 1000 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Pomokaira on kirveenkoskematon vanhojen metsien alue Sodankylän ja Kittilän rajamailla. Alueella on pääasiassa kuusikoita, soita, vaaroja ja tuntureita. Sieltä löytyy myös paljon pieniä puroja ja jokia.


Merkitys ihmisille

Porokairan tuntureita ovat mm. Paistipuoleja ja Tunturipäät, jotka sijaitsevat hyvin lähellä maantieä ja ovat siksi helposti saavutettavia ja näyttäviä retkikohteita. Sovasjoen alaosa kulkee upeassa koskemattomassa kuusikossa.

Alue on paikallisten asukkaiden suosittu metsästysalue. Alueelle levinnyt puronieriä vähentää kalastuksen merkitystä. Alueelta löytyy paljon sotien jälkeisiin suuriin savotoihin liittyvää perinne- ja kulttuuritietoa.


Erityiset luontoarvot

Ks. Natura 2000 alueen kuvaus.

Mahdolliset uhkatekijät

  • Rakentaminen
  • Metsätalous ja hakkuut
  • Haitalliset vieraslajit

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita

 

Lisätietoja: