Pahkaneva-Hakkurikorpi

Kohdetta Pahkaneva-Hakkurikorpi ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pirkanmaa
  • Kunnat: Virrat, Kihniö, Ylöjärvi
  • Luontotyypit: metsät, suot, pienvedet
  • Koko: 200–500 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Pahkaneva-Hakkurikorpi on edustava suokokonaisuus Virtain, Kihniön ja Ylöjärven (Kurun) rajalla. Pahkaneva valittiin soidensuojelun täydennysohjelman kohteeksi valtakunnallisesti arvokkaana suona. Pahkaneva on laajalti ojittamaton aapa- ja keidassuomuodostuma, jolla on lisäksi vanhan metsän saarekkeita ja pienvesiä (lampi ja lähde). Hakkurikorpi on Pahkanevan suomuodostuman jatke ja täydentää Pahkanevaa puustoisemmilla suotyypeillä.


Merkitys ihmisille

Pahkaneva tunnetaan hyvänä marjastussuona (karpalo ja lakka) ja rauhallisena omatoimisen retkeilyn kohteena (ei retkeilyrakenteita).


Erityiset luontoarvot

Pahkanevalla ja Hakkurikorvessa on suuri joukko uhanalaisia suoyhdistymä- ja suotyyppejä. Näistä mainittakoon esimerkkeinä keskiboreaalinen välipintainen aapasuo (EN), eteläinen viettokeidas ja rahkakeidas (molemmat VU), kalvakkaneva (VU) ja kangaskorpi (VU). Metsäsaarekkeet ovat pääosin METSO-ohjelman luonnontieteellisten valintaperusteiden mukaisia runsaslahopuustoisia kangasmetsiä. Pahkaneva todettiin valtakunnallisesti arvokkaaksi suoksi soidensuojelun täydennysohjelmassa v. 2015. Suon pienvedet, Pahkalammi ja -lähde, arvioitiin suojelullisesti arvokkaiksi v. 1993 pienvesikartoituksessa.

Pahkaneva on maakunnallisesti arvokas lintualue (MAALI, Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys 2014). Suon pesimälajistoon kuuluvat mm. riekko (VU), taivaanvuohi (VU), liro (NT, RT) ja niittykirvinen (NT).

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Turvetuotanto
  • Tuulivoimarakentaminen

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Soidensuojelun täydennysohjelman kohde
  • UPM:n oma luontokohde

 

Lisätietoja: