Nuuksion ulkoilualue

Kohdetta Nuuksion kansallispuiston vieressä sijaitsevat erämaa- ja virkistysalueet ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Uusimaa
 • Kunnat: Espoo, Vihti, Kirkkonummi
 • Luontotyypit: metsät, suot, perinneympäristöt, järvet
 • Koko: 500–100 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Nuuksion lähellä monet alueet ovat saaneet kehittyä luonnontilassa vuosikymmenten ajan. Ne antavat rauhoitettuna lisäarvoa kansallispuistolle ja vahvistavat sen asemaa ainutlaatuisena luontokeitaana pääkaupunkiseudun vieressä.


Merkitys ihmisille

Pääkaupunkiseudun tärkeimpiin ja suosituimpiin kuuluvia luonto- ja virkistysalueita.


Erityiset luontoarvot

Edustavaa metsä- ja suoluontoa sekä monipuolisia vesistöjä. Ulkoilualueiden lajisto on myös rikas ja sisältää runsaasti myös uhanalaisia ja vaateliaita lajeja. Alueiden liito-oravakanta on runsas ja myös metso elää niillä.

 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Rakentaminen
 • Tie- tai väylähankkeet
 • Metsätalous ja hakkuut
 • Kaivostoiminta
 • Maa- ja kiviainesten louhinta

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)
 • METSO I ja II-luokan alueita

 

Lisätietoja: