Neulamäki–Vuorilampi

Neulamäki–Vuorilampi alue on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Kuva: Tero Pelkonen
Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Pohjois-Savo
 • Kunta: Kuopio
 • Luontotyypit: metsät, suot, perinneympäristöt, järvet, pienvedet, kalliot, lehdot
 • Koko: 500–100 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

9NEULAMAKIVUORILAMPITeroPelkonen.jpg
Kuva: Tero Pelkonen

Alue on Kuopion lehtokeskuksen ydinaluetta. Maisemallisesti hienolla alueella on luontopolku, jota kulkemalla pääsee tutustumaan sekä Neulamäen maastoon että itse Vuorilampeen. Neulamäen näköalatornilla voi ihailla maisemia ja bongata lintuja. Vuorilampea ympäröivä kuusimetsä tarjoaa puolestaan hienon maaston retkeilylle ja lammen rannalle pysähtymiselle.

Alueen korkeusvaihtelut ovat huomattavat, kun rotkolaaksossa sijaitsevan Vuorilammen vieressä oleva Neulamäki kohoaa 200 metriä merenpinnan ja 120 metriä Kallaveden yläpuolelle. Neulamäeltä löytyy jääkauden muistona mm. muinainen Yoldianmeren rantaviiva


Merkitys ihmisille

Alue sijaitsee lähellä Kuopion keskusta-aluetta, joten kohde on merkittävää virkistyskäyttöaluetta. Maisemalliset arvot ovat vertaansa vailla ja kohde on esiintynyt mm. von Wrightien maalauksissa.


Erityiset luontoarvot

Osa lehdoista on säilynyt poikkeuksellisen hyvin, sillä alue on ollut puolustusvoimain hallinnassa. Metsät ovat paikoin hyvinkin runsaslahopuustoisia ja vanhoja. 

Alueelta löytyy harvinaisia kasveja, kuten kotkansiipeä, tikankontti, soikkokaksikko, lehtoneidonvaippa, lehmus ja kullero. Alueella asustaa myös liito-orava ja suuri joukko muita nisäkkäitä. Lintulajistoon kuuluvat moni vanhan metsän asukki, kuten pohjantikka, pikkusieppo, idänuunilintu ja metso.

 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Rakentaminen
 • Tie- tai väylähankkeet
 • Metsätalous ja hakkuut
 • Haitalliset vieraslajit
 • Roskaantuminen
 • Maaston kuluminen

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
 • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita

 

Lisätietoja: