Mustionjoki

Mustionjoki on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Uusimaa
  • Kunta: Raasepori
  • Luontotyypit: jokiluonto, pienvedet
  • Koko: 50–200 ha

 

MustionjokiMinttuLehtovaara.png
Mustionjoki. Kuva: Minttu Lehtovaara

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Mustionjoella tarkoitetaan Karjaanjoen vesistöalueeseen kuuluvaa osaa, joka alkaa Lohjanjärveltä ja laskee Pohjanpitäjänlahteen. Luontohelmikohteeseen voidaan laskea kuuluvaksi pääuoman lisäksi myös Mustionjoen arvokkaimmat sivuhaarat.

Aikanaan Mustionjoki oli maineikas lohijoki, mutta vaelluskalakannat ovat tuhoutuneet vesivoimarakentamisen myötä vuosikymmeniä sitten. Mustionjoen vedenalainen luonto on kuitenkin monin tavoin arvokasta. Joesta löytyvät kaikki seitsemän suursimpukkalajiamme, Euroopan suurin vuollejokisimpukkaesiintymä sekä ikääntynyt jokihelmisimpukka- eli raakkupopulaatio.

Mustionjoen kahteen alimpaan vesivoimalaitokseen rakennetaan lähitulevaisuudessa kalatiet Freshabit LIFE -hankkeen, vesivoimayhtiön ja alueen kuntien yhteisponnistuksella. Jos rahoitus saadaan koottua myös yläjuoksun kahden voimalaitoksen kalateihin, voisivat vaelluskalat tulevaisuudessa nousta Lohjanjärveen ja Hiidenveden latvoille asti. Kalatiet ja ohitusuomat ovat edellytys raakkupopulaation elpymiselle, sillä raakku loisii toukkavaiheessa lohen tai taimenen kiduksissa.


Merkitys ihmisille

Mustionjoki on todellinen kulttuurihistoriallinen elämysreitti. Sen varrelta löytyvät Mustion linnan alue sekä Billnäsin ja Åminneforsin ruukkimiljööt. Osa joenrannoista on vanhaa viljelysmaisemaa. Joen varrelta löytyy myös 1300-luvulla perustetun muinaislinnan raunio. Mustionjoen virkistyskäyttöön kuuluu kalastus ja melonta. Joki virtaa myös Karjaan kaupunkikeskustan halki, jossa joella rantametsikköineen on tärkeä merkitys virkistysalueena.


Erityiset luontoarvot

Mustionjoki on arvokas simpukkajoki: joesta löytyvät kaikki seitsemän suursimpukkalajiamme, mukaan lukien uhanalainen vuollejokisimpukka ja jokihelmisimpukka. Linnustosta voisi mainita joinain vuosina rannoilla pesivän kuningaskalastajan ja virtapaikoilla talvehtivan koskikaran. Joella liikkuu myös saukkoja. Sivuhaarojen latvaosissa on jäljellä luonnontilaisia virtavesiympäristöjä. Mustionjoen luontoarvot lisääntyvät merkittävästi, jos vaelluskalat saadaan palautettua jokeen.


Mahdolliset uhkatekijät

  • Maatalouden kiintoainepäästöt
  • Rehevöityminen
  • Vaellusesteet

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia vesialueita

 

Lisätietoja: