Murronjoki

Murronjoki on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Keski-Suomi
  • Kunta: Saarijärvi
  • Luontotyypit: jokiluonto, pienvedet
  • Koko: 11 200 ha (valuma-alueen pinta-ala)

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Murronjoki on osa Saarijärven reittiä, joka alkaa Kyyjärvestä ja päättyy Kuhnamojärveen Äänekoskella. Joen valuma-alue purkaa vetensä Kallinjärveen Leuhunkosken alapuolelle, ja sen latvapuroilla on jyrkkiä ja kivisiä koskiosuuksia. Alaspäin tullessa joen uoma rauhoittuu laakson keskelle ja maa-aines on hienoa silttiä, hiesua ja savea. Jokea ja järvien niskoja on perattu lähinnä maatalouden tarpeisiin, mutta puroissa on myös uitettu puutavaraa irtouittona.

Merkitys ihmisille

Murronjoen merkitys on paikallisesti suuri. Se on antanut kala- ja rapusaaliita paikallisille. Sitä on myös käytetty tukinuittoväylänä ja se on vuosisatojen ajan tarjonnut erityistä virkistystä sen varrella asuville ja asioiville.

Joki on koneellisesti perattu 1960-luvulla maatalouden peruskuivatuksen ja tulvasuojelun takia, mutta nyt paikalliset ovat alkaneet kunnostaa sitä muun muassa EKOenergian rahoittamana.

Erityiset luontoarvot

Murronjoki ja sen sivupurot ovat hyvin monimuotoinen kattaus osin luonnontilaista ja osin ihmisen rankasti muokkaamaa virtavesiympäristöä. Luonnostaan joessa on savi-, hiekka- ja sorapohjaisia osuuksia, jotka soveltuvat erinomaisesti taimenen elinympäristöiksi. Myös jokirapu ja kivisimppu viihtyvät vesistössä. Virta-alueiden rannat vaihtelevat maa- ja metsätalousmaasta luonnontilaisiin korpikuusikkoihin. Virrassa on runsaasti sekä niva- että koskiosuuksia.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut
  • Umpeenkasvu (vesistön, perinnemaisemien)


Luonnon säilymistä suojaava status

  • Murronjoella ei ole mitään sen säilymistä turvaavaa tai edistävää statusta

 

Lisätietoja:murronjoki_maanmittauslaitos_2007kopio.jpg
Murronjoki (Maanmittauslaitos 2007)