Loutenvaara

Loutenvaara on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Kainuu
  • Kunta: Kajaani
  • Luontotyypit: metsät, suot, jokiluonto, pienvedet
  • Koko: noin 1500 ha

 

Loutenvaara_1_Jukka_Eskelinen.jpg
Kuva: Jukka Eskelinen

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Loutenvaaran luontoalueelta löytyy arvokkaita ojittamattomia soita, arvokkaita pienvesiä sekä merkittäviä määriä myös METSO-arvoja omaavia kangasmetsiä, korpia ja rämeitä. Näiden lisäksi aluerajaukseen sisältyy myös tavanomaisempia talousmetsiä.


Merkitys ihmisille

Huomattavia virkistysarvoja sisältyy soihin, joki- ja pienvesiluontoon sekä monimuotoiseen metsäluontoon. Alue on tärkeä muun muassa paikallisen retkeilyn, metsästyksen ja marjastuksen kannalta. Jos aluetta saadaan tehtyä tunnetummaksi, sillä voisi olla huomattavaakin merkitystä virkistyskäytön kannalta myös laajemmin, esimerkiksi koulujen retki- ja opetuskohteena.


Erityiset luontoarvot

Alue sisältää pääosiltaan luonnontilaisia soita, joista erityisesti luonnontilaisen kaltaiset korvet ja rämeet ovat arvokkaita, eri-ikäisiä ja monimuotoisia kangasmetsiä sekä arvokkaita pienvesiä.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Loutenvaaran METSO-kohde Metsähallituksen maalla

 

Lisätietoja:

 

Loutenvaara_2_Jukka_Eskelinen.jpg
Kuva: Jukka Eskelinen