Koitere

Kohdetta Koitere ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pohjois-Karjala
  • Kunta: Ilomantsi
  • Luontotyypit: metsät, järvet
  • Koko: yli 1000 ha

 

Koitere 2016. Kuva: Heikki Ponkka

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Koitere on erämainen järvi, joka rajautuu pohjoisosiltaan Patvinsuon kansallispuistoon. Koitere olisi liitettävissä osaksi kansallispuistoa. 


Merkitys ihmisille

Järvellä on tärkeä merkitys jokamiehen vapaana retkeilykohteena, esim. Lammassaari palveluvarustuksineen. Koitere on tärkeä kalastus- ja mökkeilyalue.


Erityiset luontoarvot

Keskeisin osa järven saarista kuuluu rantojensuojeluohjelmaan. Koko järven kattava ja vahvistettu (lainvoimainen) rantaosayleiskaava on laadittu vuonna 2007. Voimassa olevaa kaava säilytti järven erämaisen luonteen. 

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Rakentaminen
  • Metsätalous ja hakkuut
  • Roskaantuminen
  • Maaston kuluminen

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kansallis- tai luonnonpuistoon kuuluvia alueita
  • Rantojensuojeluohjelma

 

Lisätietoja: