Kälväs

Kohdetta Kälväs ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa
  • Kunnat: Utajärvi, Pudasjärvi
  • Luontotyypit: metsät, suot, jokiluonto, pienvedet, lähteet, harjut
  • Koko: -

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Viinivaaran-Kälväsvaaran harjualue on reunamuodostuma, josta pohjavesiä purkautuu pintaan lähteinä itse harjualueella ja ympäröiville soille, missä pohjavesivaikutus näkyy suotyyppien ja kasvilajiston monimuotoisuutena. Harju on myös Kiiminkijoen latvavesistön aluetta.


Merkitys ihmisille

Lähteet koetaan erityisinä ja voimakkaasti ympäristöstään poikkeavina ja kauniina elinympäristöinä. Harjualue on yhteismetsän metsätalousaluetta, mutta lähteitä on vaalittu ja suojeltu ihan omaehtoisestikin ja siitä on saatu myös julkista tunnustusta. Alueella on syntynyt kansanliike lähteitä puolustamaan niitä uhkaavilta toimilta. Myös Kiiminkijoen vesistöalueen vaaliminen liittyy lähteiden suojeluun.


Erityiset luontoarvot

Harjualueen lähteet ovat poikkeuksellisen luonnontilaisia ja edustavia. Luonnontilaisten lähteiden keskittymä on harvinainen, kun lähdeluontotyypit ovat Suomessa hyvin heikossa tilassa. Kiminkijoen vesistö on muun muassa Naturassa suojeltu kokonaisuus. Laajat suoalueet reunamuodostuman molemmin puolin ovat suojeltuja. Joukossa on myös Olvassuon luonnonpuisto. Kälväsvaara kuuluu harjujensuojeluohjelmaan.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Pohjavedenotto

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Kansallis- tai luonnonpuistoon kuuluvia alueita
  • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
  • Lähteet vesilain luontotyyppejä