Kaijansuo

Kaijansuo on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Kaijansuo 2016. Kuva: Aarne Hagman

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Etelä-Savo
  • Kunta: Savonlinna
  • Luontotyypit: metsät, suot, järvet, pienvedet
  • Koko: 50–200 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kohde koostuu kolmesta osasta, joihin kuuluvat Kaijansuo lampineen, pohjoisreunan Kaijanharju ja luoteispään Iso Kaijanlampi.


Merkitys ihmisille

Alueella on tärkeät virkistys- ja maisema-arvot. Lisäksi alueelta löytyy retkeilyreitti.


Erityiset luontoarvot

Alueen luontoarvoja määrittävät muun muassa kalasääski ja kaakkuri, jotka ovat pesineet tai pesivät alueella, ehjä pitkittäisharju sekä rakentamaton pikkujärvi. Suolta löytynee uhanalaisia luontotyyppejä.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  •  Kaavan luonnonsuojelualuevarauksia (SL-alueet)

 

Lisätietoja:

 

Kaijansuo 2016. Kuva: Aarne Hagman