Ala-Koitajoki

Kohdetta Ala-Koitajoki ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pohjois-Karjala
  • Kunta: Joensuu, Ilomantsi
  • Luontotyypit: metsät, jokiluonto, kalliot
  • Koko: Ei tiedossa

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Ala-Koitajoki on Koitajoen viimeiset 30 km. Se on padottua jokea. Kohde on muinainen mahtava joki monine koskineen. Joki on myös Saimaan järvilohen kutujoki.


Merkitys ihmisille

Ala-Koitajoella on pitkät kulttuuriset perinteet tukkijokena, elokuvien kuvauspaikkana ennen ja jälkeen patoamisen sekä nyttemmin kalastus- ja retkeilykohteena. Ala-Koitajoella on käyty suojelukamppailua, jonka tuloksena pieni osa alueen hienoa metsä- ja jokirantaluontoa on nyt suojelun piirissä.


Erityiset luontoarvot

Saimaan järvilohi, liito-orava, käävät

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Rakentaminen
  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita

 

Lisätietoja: