Hietasaari

Kohdetta Hietasaari ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa
  • Kunta: Oulu
  • Luontotyypit: metsät, perinneympäristöt, meret ja rannikot, pihapiirejä, viljelypalstoja, rantaniittyjä 
  • Koko: 320 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Hietasaari on Oulun kantakaupungin tärkeä viheralue, keskeinen merellisen Oulun alue ja Oulun kesämatkailun keskus Nallikarin uimarantoineen ja lomakylineen. Saavutettavuus kevyen liikenteen reittejä pitkin on hyvä ja alue sijaitsee vain parin kilometrin päässä Oulun keskustasta. Hietasaareen syntyi jo 1850-luvun jälkeen omaleimainen koristeellisten puuhuviloiden alue ja se eli kukoistuskauttaan 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Hietasaari on haluttu jo 1900-luvun alusta saakka varata kaupunkilaisten yhteiseen käyttöön. Enimmillään siellä oli n. 1000 asukasta, mutta 1960-luvun lopulta lähtien yksityistä asumista on rajoitettu ja erityisesti 1990-luvulta lähtien huviloita on siirtynyt yhteisöjen käyttöön. Aiemmin saari oli hoidetumpi puutarhakaupunginosa, mutta koska osa huviloista on hävinnyt, luonto on vallannut takaisin alaa. Joidenkin mielestä alue on hoitamattoman näköinen, mutta samalla saari on luonnon monimuotoisuudeltaan Oulun rikkaimpia alueita. Mm. eniten putkilokasvilajeja neliökilometrillä on tavattu juuri täältä, Mustasaaren itäosasta. Hietasaarta ja Oulujokisuistoa on esitetty kansalliseksi kaupunkipuistoksi paikallisten tahojen toimesta sekä 2000-luvun alussa että vuonna 2013. Molemmilla kerroilla kaupunki ei ole lämmennyt asialle. Nyt saaren luontoa ja kulttuuriarvoja uhkaavat mittavat matkailurakennussuunnitelmat. Jos ne toteutuvat, saaren luonne, viihtyisyys ja äänimaisema muuttuvat tyystin. Alueen suojelua ajaa v. 2014 perustettu Hietasaari-liike, jossa on mukana n. 20 oululaista järjestöä. Sen aktiivit ovat mm. julkaisseet kaksi kirjaa Hietasaaren puolesta, viimeisin ilmestyi huhtikuussa 2016.


Merkitys ihmisille

Hietasaaressa on rehevää maankohoamisrannikon metsää. Vaikka alue on lähellä kaupungin keskustaa, se on tähän asti ollut varsin hiljainen alue. Saaren eteläosa on rakentamaton ja siellä on ulkoilureittejä, jossa voi kokea luonnonrauhaa ja tutkia luontoa rauhassa. Saaren luonto on Oulun seudun mittapuulla rehevää ja lajirikasta. Alueen maisemalle on ominaista myös merellisyys, minkä vuoksi se on suosittua kaupunkilaisten virkistysaluetta ja myös matkailijat viihtyvät siellä. Alueen säilyneet huvilat tuovat tuulahduksen menneiltä ajoilta ja monet huvilat on kunnostettu viime aikoina hyvään kuntoon niitä ylläpitävien yhteisöjen voimin. 


Erityiset luontoarvot

Alue on kasvistoltaan Oulun lajirikkain alue. Sieltä on tavattu 287 putkilokasvilajia neliökilometrillä, mikä on korkein luku Oulussa. Pitkä kulttuurivaikutus lisää lajimääriä. Myös linnusto on rikas. Saaressa on hyvin monipuolisesti erilaisia elinympäristöjä: lehtimetsää, rantaniittyä, ruovikkoa, niittyjä, viljelypalstoja, pihapiirejä ja asuinalueita. Alueen luonto on dokumentoitu varsin hyvin. Erityisesti lintuharrastajia liikkuu alueella paljon ympäri vuoden.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Rakentaminen
  • Umpeenkasvu (vesistön, perinnemaisemien)
  • Häiriöt, melu, liikenne

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)

 

 

Lisätietoja: