Kansainvälisen yhteistyömme tavoitteisiin kuuluvat sekä ympäristönsuojelu että inhimillisen kehityksen tukeminen. Autamme paikallisia järjestöjä ja yhteisöjä toteuttamaan luonnonsuojelua ja edistää lähiympäristönsä kestävää maankäyttöä.

Kuva: Laura Blomberg

Siirry sisältöön

Kansainvälisen yhteistyömme tavoitteet:

 • Lisätä avointa tietoa luonnontilaisten ja luonnonarvoiltaan merkittävien metsien sijainnista sekä mahdollistaa niiden säilyminen.
 • Kehittää yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa metsienseurantamenetelmä, joka soveltuisi vähäisillä resursseilla toimivien järjestöjen käyttöön
 • Luoda keinoja, joiden avulla paikallisväestöllä olisi parempi mahdollisuus osallistua lähimetsiensä suojeluun sekä vaikuttaa niiden käyttöön; esimerkiksi hillitä laittomia metsähakkuita ja puuttua monikansallisten suuryhtiöiden toimintatapoihin
 • Yhdistää metsien ja muiden luonnonympäristöjen suojelu ja kestävä hyödyntäminen, jotta varmistetaan metsistä riippuvaisten paikallisyhteisöjen toimeentulo
 • Jakaa Suomen luonnonsuojeluliiton metsäosaamista tarjoamalla koulutusta ja valmiuksia metsien kartoittamiseen ja suojeluun
 • Tukea pitkäjänteistä uudelleenmetsitystyötä Madagaskarilla sekä lisätä tietoa mahdollisimman kestävistä keinoista ennallistaa trooppista metsää.
 • Lisätä ja laajentaa kansainvälistä suojeluyhteistyötä ja -osaamista.
 • Tukea erityisesti naisten ja lasten asemaa Madagaskarin maaseudulla.

Metsiensuojelua yli rajojen

Suomen luonnonsuojeluliitto tekee lähialueyhteistyötä Venäjän, Ruotsin ja Viron ympäristöjärjestöjen kanssa. Lähialueyhteistyön tarkoitus on edistää luonnonsuojelua, etupäässä metsiensuojelua, Suomen lähialueilla: Luoteis-Venäjällä, Ruotsissa ja Virossa.

Lähialueyhteistyön tavoitteet:

 • Parantaa metsiensuojelujärjestöjen kapasiteettia vaikuttaa luonnontilaisten metsien suojelemiseen.
 • Yhdistää metsien suojelu ja niiden kestävä hyödyntäminen etenevän metsätalouden sijaan.
 • Lisätä avointa tietoa luonnontilaisten ja luonnonarvoiltaan merkittävien metsien sijainnista sekä mahdollistaa niiden säilyminen.
 • Jakaa Suomen luonnonsuojeluliiton metsäosaamista tarjoamalla koulutusta ja valmiuksia metsien kartoittamiseen ja suojeluun.
 • Lisätä ja laajentaa kansainvälistä suojeluyhteistyötä ja -osaamista.

Toiminta ja saavutukset

Kansainvälisen yhteistyömme tavoitteisiin kuuluvat sekä ympäristönsuojelu että inhimillisen kehityksen tukeminen.

Lue lisää

Näin voit auttaa

Voit tukea kansainvälistä työtämme esimerkiksi istuttamalla puita Finnair Plus -pisteilläsi. Kehitysyhteistyötämme voi tukea myös yritysyhteistyöllä, josta on etuja molemmille osapuolille.

Lue lisää