Kansainvälisen yhteistyömme tavoitteisiin kuuluvat sekä ympäristönsuojelu että inhimillisen kehityksen tukeminen. Autamme paikallisia järjestöjä ja yhteisöjä toteuttamaan luonnonsuojelua ja edistää lähiympäristönsä kestävää maankäyttöä.

Ympäristön ja inhimillisen kehityksen puolesta

Pitkäjänteisen luonnonsuojelutyömme lisäksi Luonnonsuojeluliiton toiminta tukee paikallisia yhteisöjä ja lisää kansainvälistä suojeluosaamista. Pyrimme työmme kautta parantamaan erityisesti naisten ja lasten asemaa Madagaskarin maaseudulla.

Kuva: Laura Blomberg

Kansainvälisen yhteistyömme tavoitteet:

 • Lisätä avointa tietoa luonnontilaisten ja luonnonarvoiltaan merkittävien metsien sijainnista sekä mahdollistaa niiden säilyminen.
 • Kehittää yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa metsienseurantamenetelmä, joka soveltuisi vähäisillä resursseilla toimivien järjestöjen käyttöön
 • Luoda keinoja, joiden avulla paikallisväestöllä olisi parempi mahdollisuus osallistua lähimetsiensä suojeluun sekä vaikuttaa niiden käyttöön; esimerkiksi hillitä laittomia metsähakkuita ja puuttua monikansallisten suuryhtiöiden toimintatapoihin
 • Yhdistää metsien ja muiden luonnonympäristöjen suojelu ja kestävä hyödyntäminen, jotta varmistetaan metsistä riippuvaisten paikallisyhteisöjen toimeentulo
 • Jakaa Suomen luonnonsuojeluliiton metsäosaamista tarjoamalla koulutusta ja valmiuksia metsien kartoittamiseen ja suojeluun
 • Tukea pitkäjänteistä uudelleenmetsitystyötä Madagaskarilla sekä lisätä tietoa mahdollisimman kestävistä keinoista ennallistaa trooppista metsää.
 • Lisätä ja laajentaa kansainvälistä suojeluyhteistyötä ja -osaamista.
 • Tukea erityisesti naisten ja lasten asemaa Madagaskarin maaseudulla.

Metsiensuojelua yli rajojen

Suomen luonnonsuojeluliitto tekee lähialueyhteistyötä Venäjän, Ruotsin ja Viron ympäristöjärjestöjen kanssa. Lähialueyhteistyön tarkoitus on edistää luonnonsuojelua, etupäässä metsiensuojelua, Suomen lähialueilla: Luoteis-Venäjällä, Ruotsissa ja Virossa.

Lähialueyhteistyön tavoitteet:

 • Parantaa metsiensuojelujärjestöjen kapasiteettia vaikuttaa luonnontilaisten metsien suojelemiseen.
 • Yhdistää metsien suojelu ja niiden kestävä hyödyntäminen etenevän metsätalouden sijaan.
 • Lisätä avointa tietoa luonnontilaisten ja luonnonarvoiltaan merkittävien metsien sijainnista sekä mahdollistaa niiden säilyminen.
 • Jakaa Suomen luonnonsuojeluliiton metsäosaamista tarjoamalla koulutusta ja valmiuksia metsien kartoittamiseen ja suojeluun.
 • Lisätä ja laajentaa kansainvälistä suojeluyhteistyötä ja -osaamista.

Toiminta ja saavutukset

Kansainvälisen yhteistyömme tavoitteisiin kuuluvat sekä ympäristönsuojelu että inhimillisen kehityksen tukeminen.

Lue lisää

Näin voit auttaa

Voit tukea kansainvälistä työtämme esimerkiksi istuttamalla puita Finnair Plus -pisteilläsi. Kehitysyhteistyötämme voi tukea myös yritysyhteistyöllä, josta on etuja molemmille osapuolille.

Lue lisää