Sijainti: Pääsivu / Lahjoita / Testamenttiohjeet

Testamenttiohjeet


Näin teet testamentin

Laatimalla testamentin ilmaiset tahtosi siitä, mitä omaisuudellesi tapahtuu kuolemasi jälkeen. Testamentilla voit turvata läheistesi aseman sekä määrätä miten omaisuutesi jaetaan ja minkälaisin oikeuksin. Ilmaisemalla selkeästi tahtosi voit myös välttää perintöriitoja.

 

  • Kuka saa tehdä?

Testamentin voi tehdä kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka ymmärtää tekemänsä oikeustoimen merkityksen ja jolla on riittävä kyky itsenäiseen tahdonmuodostukseen.


  • Kuka voi olla testamentinsaaja?

Lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisesti mahdollisille rintaperillisillesi, eli lapsillesi ja heidän lapsilleen, kuuluu jäämistöstä lakiosa, jota ei voi testamentata muille. Lakiosan ulkopuolelle jäävän osuuden voit testamentata haluamallasi tavalla. Jos testamenttia ei ole, perintö lankeaa perintökaaren mukaisesti. Serkut eivät peri, joten jos jälkeesi ei jää sen läheisempiä sukulaisia, menee koko perintö valtiolle.

Testamentin saajana voi olla kuolinhetkelläsi elossa oleva henkilö tai oikeushenkilö, kuten yritys, säätiö tai järjestö. Omaisuuttasi voit siis testamentata myös tärkeäksi kokemallesi hyväntekeväisyystoiminnalle haluamasi suuruisen osan. Mahdollista on myös yksittäisen esineen tai kiinteistön lahjoittaminen.


  • Mistä omaisuudesta testamentilla saa määrätä?

Voit testamentata itse omistamasi omaisuuden tai oman osuutesi yhteisomistuksessa olevasta omaisuudesta. Itse testamentilla saamasi omaisuuden voit testamentata, jos sillä ei ole toissijaissaajaa.


  • Mitkä ovat testamentin muotovaatimukset?

Jotta testamentti on pätevä, se tulee laatia kirjallisena. Suositeltavinta on kirjoittaa testamentti koneella, jotta ei jää epäselvyyksiä. Tahdonilmaisusi varmistat omalla allekirjoituksellasi.

Testamentissa tulee käydä ilmi selkeä omaisuuden erittely ja jako testamentinsaajien kesken. Testamentissa on hyvä myös olla päiväys sekä koko nimesi, henkilötunnuksesi ja asuinpaikkasi. Lisäksi tarvitaan kaksi todistajaa.


  • Kuka kelpaa todistajaksi?

Testamenttiin tarvitaan kaksi 15 vuotta täyttänyttä todistajaa, jotka voivat olla sukua keskenään, mutta eivät sukua sinulle tai testamentinsaajalle. Todistajien tulee olla allekirjoitustilaisuudessa yhtä aikaa läsnä. Heidän tulee tietää todistavansa testamenttia, mutta sen sisältöä heille ei tarvitse kertoa.

 

  • Miten testamenttia voi muuttaa?

Testamentin voit aina peruuttaa ja sitä voit myös muuttaa. Selkeintä on tehdä muutostilanteessa uusi testamentti.

 

  • Missä testamentti pitäisi säilyttää?

Testamenttia ei tarvitse kirjata mihinkään. Se on kuitenkin hyvä säilyttää sellaisessa paikassa, josta se varmuudella löytyy, kuten pankin tallelokerossa.

 

  • Miten teen testamentin järjestölle?

Yleishyödylliselle järjestölle tehtävät testamenttilahjoitukset ovat verovapaita. Voit antaa ohjeet siitä, miten testamenttilahjoitus käytetään. Jos tarkkoja ohjeita ei ole, järjestö voi käyttää lahjoituksen sääntöjensä mukaiseen toimintaan parhaaksi katsomallaan tavalla.

 

Suomen luonnonsuojeluliitto käyttää testamenttilahjoituksina saadut varat luonnonsuojelutyöhön. Kunnioitamme toiveitasi varojen kohdentamisesta esimerkiksi vesien, metsän tai uhanalaisten lajien suojeluun. Jos toiveenasi on lahjoittaa erityisesti ympäristön tutkimukseen ja tieteellisen työhön, voit huomioida myös Suomen Luonnonsuojelun Säätiön.

 

Testamenttiohjeiden lähdemateriaali:

Svahn, S. 2015. Opas testamentin laatimiseen. Asianajotoimisto Svahn Oy.