Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Hallinto-oikeus: päätökset pitää perustella – KYY voitti valituksen met­sän­hoi­to­töi­den toi­men­pi­deoh­jel­mas­ta

HHO perusteluja päätökselle (18.11.2022) hylätä Kirkkonummen yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätös metsänhoitotöiden toimenpideohjelmasta 2021

KYY:n valituksen perusteella Helsingin hallinto-oikeus  kumosi 18.11.2022 yhdyskuntatekniikan lautankunnan päätöksen vuoden 2021 Metsänhoitotöiden toimenpideohjelmasta, koska päätöstä ei ollut perusteltu. Se mitä on esitetty päätöksen perusteluina ei tosiasiallisesti perustele päätöstä, kuten KYY valituksessaan kertoo.

Metsänhoitotöiden toimenpideohjelman toteutuminen aiheuttaisi luonto- ja virkistysarvojen merkittävää vähenemistä Volsissa, Pahamäessa ja Svalbossa. Toimenpideohjelma ei noudata luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelman 2019 – 2029 reunaehtoja. Päätöstä ei ole perusteltu. Päätösesitys tukeutui annettuihin lausuntoihin, joista löytyy lisäperusteluja päätösesitykselle. Näitä perusteluita ei lopullisessa päätösesitykselle vastakkaisessa päätöksessä ole kumottu. Näin KYY päätyi tekemään oikaisupyynnön ja koska oikaisua ei tehty valittamaan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden päätös H6638/2022.

Tarkemmin valituksesta.

Pahamäki kuvion 1085 paikkeilla, rinteessä on vaikea erottaa missä on kahden suojelualueen välisen kuvion rajat, kuva: Laura Räsänen.