Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Pihkaniitynkatu (2307)

Pihkaniityn metsä on tärkeä ulkoilualue Keravan pohjoisosien asukkaille, ja sen osoittaminen asemakaavassa lähivirkistysalueeksi on yhdistyksen mielestä erittäin kannatettavaa. Laajahkona
yhtenäisenä metsäalueena myös sen luontoarvot ovat huomattavat. Koska aluetta käytetään paljon,
sen reittiverkostoa on syytä kehittää niin, että kulku ohjautuisi olemassa oleville poluille eikä
maasto kuluisi nykyistä enempää.

Kaavaluonnoksessa esitetty maltillinen rakentaminen Ylikeravantien varteen sopii hyvin olemassa olevaan pientaloasutukseen. Alueen liikennejärjestelyissä tulee huomioida Ylikeravantien ja Kurkelankadun risteys, jonka liikenneturvallisuutta on syytä parantaa esimerkiksi liikenteenjakajan avulla.

25.6.2023