Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma

Palveluverkkosuunnitelmassa todetaan aivan oikein, että lähipalveluiden tulee olla saavutettavissa myös jalan ja pyöräillen. Keravalla tämä tavoite on haluttaessa helppo toteuttaa, ja sen tulee koskea myös alakouluikäisten lasten liikkumista kouluun ja harrastuksiin. Uuden monitoimihallin sijoittaminen Keinukallioon tarkoittaa kuitenkin sitä, että lapset kuljetetaan siellä tapahtuviin harrastuksiin käytännössä aina autolla. Hallihanke on siinä määrin merkittävä investointi, että sitä tulisi kuvata palveluverkkosuunnitelmassa kattavammin.

Uusia asuinalueita toteutettaessa on huolehdittava myös hyvistä julkisen liikenteen yhteyksistä. Tämä on erityisen tärkeää, kun uusia pientaloalueita rakennetaan kaupungin laidoille Kytömaalle ja Kaskelaan. Ilman laadukasta julkista liikennettä ja Kytömaan läheisyyteen sijoittuvaa alakoulua suuri osa perheistä rakentaa arkiliikkumisensa kahden auton varaan ja kuljettaa lapsensa autolla sekä kouluun että harrastuksiin.

Kun palveluverkkoa kehitetään, rakennusten purkamista tulee välttää ja korjaamista suosia. Muutaman vuosikymmenen ikäisten rakennusten purkaminen ei ole Keravan ilmastotavoitteiden mukaista. Keskuskoulun peruskorjaus on hyvä esimerkki siitä, että vanhojen rakennusten käyttöikää on mahdollista jatkaa.

Kaupungin tilojen käyttöasteen nostaminen on hyvä tavoite, jota on helpoin edistää tilojen mahdollisimman alhaisella hinnoittelulla ja hyvällä viestinnällä. Esimerkiksi Kesärinne ja Nikuviken ovat heikosti tunnettuja. Jos molemmista kohteista halutaan pitää kiinni, niiden palvelutarjontaa tulisi kehittää esimerkiksi hankkimalla veneitä Kesärinteelle.

Liikuntapaikkoja kehitettäessä skeittipuiston saaminen Keravalle on nostettava kärkihankkeiden joukkoon. Skeittaus ja skuuttaus ovat edullisia harrastuksia, jotka mahdollistavat lasten ja nuorten omaehtoisen ulkoliikunnan. Skeittipuistoa ei tule kuitenkaan rakentaa luonnonkauniille paikalle, vaan 

sille sopii urbaani ympäristö. Välttämättä ei tarvita suuria investointeja, käyttämättömiä teollisuuskenttiä ja jättömaita kaupungissa riittää. Pieniä puistoja voisi vaikka tehdä eri kaupunginosiin ja niitä ylläpitää harrastajavoimin.

Keravan viherlupaus on nostettu esille palveluverkkosuunnitelmassa. Aluepuistojen ja virkistysreittien kehittäminen tukee tätä tavoitetta. Jotta viherlupaus toteutuu, puistoihin, metsiin ja viheralueille sijoittuvaa täydennysrakentamista tulee välttää. Viheralueiden laadulla ja koolla on merkitystä, ja erityisesti puuston määrää viheralueilla on syytä lisätä luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumisen takia. Kun luontokohteisiin rakennetaan nuotiopaikkoja, niiden säännöllisestä polttopuuhuollosta tulee huolehtia. Muuten polttopuuta hankitaan lähiympäristön puustoa vahingoittamalla.

28.4.2023