Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Vuosikertomus 2022

Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen vuosikertomus 2022

 • Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen 49. toimintavuosi
 • Teema: Kaivokset. Uudenmaan piirin alueella teemavuoteen liittyy ennen kaikkea maa-ainesten hankintaan ja loppusijoitukseen liittyvä toiminta kuten kalliolouhokset ja maankaatopaikat.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua toiminta-alueellaan. Yhdistyksen toimintamuodot ovat:

 • vapaaehtoisen luonnon- ja ympäristönsuojelutyön edistäminen
 • paikallisten ympäristömuutosten seuraaminen
 • lausuntojen antaminen sekä aloitteiden ja esitysten tekeminen viranomaisille ja yhteisöille
 • valistaminen, tiedottaminen ja kouluttaminen luonto- ja ympäristöasioissa järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja kursseja
 • luontoharrastuksen ja -tietämyksen elvyttäminen järjestämällä retkiä ja leirejä luontoon
 • luontoon kohdistuvan tutkimuksen edistäminen

1.Yleistä

Jäsenmäärä vuoden 2022 lopussa oli 230. (2021 jäsenmäärä 229 ja 2020 jäsenmäärä 247)

Hallituksen kaksivuotiskaudella 2022-2023 puheenjohtajana on Marju Kortemäki, varapuheenjohtajana Leena Harjula-Jalonen, sihteerinä Kristiina Thessman ja rahastonhoitajana on Tuula Miekkavaara. Hallituksen jäseniksi vuosiksi 2022-2023 on valittu Pekka Hellström ja Pasi Raevaara. Varajäsenenä on Pirja Peltomäki. Toiminnantarkastajana vuonna 2022 oli Berit Kuittinen ja varalla Anneli Luusalo.

2.Kokoukset

Hallitus kokoontui neljä kertaa; 6.2, 12.5, 24.7 ja 11.10.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.3.2022 Keravan lukiolla. Kevätkokouksen aluksi luontoharrastaja Pekka Hellström kertoo aiheesta ”Keravan metsät luontoharrastajan näkökulmasta”. Kokouksessa oli 8 osallistujaa. 

Syyskokous pidettiin 8.11.2022. Ennen kokousta klo 17.30 Keravan ilmasto-ohjelmapäällikkö Johanna Kuusisto kertoi muun muassa kaupungin ilmasto-ohjelmasta ja tavoitteista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Kokouksessa oli 13 osallistujaa. 

Hallituksen jäsenet pitivät yhteyttä myös sähköpostilla ja puhelimella.

Marju, Tero ja Tuula

3.Toiminta

Toimintaryhmät

Yhdistyksen toimintaryhmät: viestintä-, tapahtuma- ja luonnonsuojeluryhmät pitivät yhteyttä paljon sähköpostitse, mutta myös tapaamisia järjestettiin.

Viestintäryhmän tapaaminen pidettiin 27.2.2022. Viestintäkoulutusta oli 19.11.2022 aiheena viestintästrategiat ja viisaat vaikuttamisen välineet. Hallituksen koulutuspäivässä 14.12.2022 oli viestintäasiantuntija Liisa Hyttisen johdolla mm. kotisivujen ja Facebookin päivittämistä.

Luonnonsuojeluryhmä eli kaavaryhmä on huolella perehtynyt kaupungin kaava-asioihin ja antanut yhdistyksen nimissä lausunnot kaavaehdotuksista. Kaavaryhmä on antanut lausuntoja Keravan kaupungin kaavahankkeisiin. Lausuntoja annettiin yhteensä 14 kpl (21 kpl vuonna 2021). Yhdistyksen antamat lausunnot löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta.

Savionselänteen suojelussa päästiin alkuun. Yhdistys teki aloitteen Savionselänteen suojelemiseksi jo 6.5.2021. Keravan kaupungin tekninen lautakunta otti päätöksessään 14.12.2021 myönteisen kannan asiaan, mutta ilmoitti että asia on ajankohtainen vasta kun alueelle tehtävät läjitykset ovat loppu noin 10 vuoden kuluttua. Puheenjohtaja on laittanut tekniseen lautakuntaan kaksi aloitetta (27.1.2022 ja 31.7.2022), joissa todetaan että kysymys on ensisijaisesti luonnonsuojelusta ja ehdottanut että suojelualue kuitenkin perustetaan välittömästi.

Yhdistys teki 21.1.2022 aloitteen Jänisvuoren ja Kaskelan eteläisen metsän (Skogster) suojelemisesta/säästämisestä,. Aloitteessa oli mukana Luonto-Liiton metsäryhmä. Suojeluesitys löytyy yhdistyksen kotisivuilta.

Retket ja tapahtumat

7.-13.2.22 Luonto lainassa -teemaviikko Keravan kirjastossa. Yhdistyksen esittelypiste kirjastolla. Koronan takia tänä vuonna ei ollut esittelijöitä paikalla. Ilmasto ja ilmastokriisi-piirustuskilpailu lapsille järjestettiin yhteistyössä Onnilan kanssa. Kilpailuun osallistui 18 piirustusta, jotka olivat taidokkaasti ja huolella piirrettyjä. Jokaisen sarjan (alle 7v, 7-12v ja 13-17v) voittaja palkittiin tuotepalkinnolla.

Piirustuskilpailun satoa

6.3. Metsäluonnon päivä Pihkaniityn ulkoilualueella. Ohjelmassa oli ohjattu luontopolku, leikkejä ja yllätyksiä sekä makkaranpaistoa kodassa. Osallistujia noin 150.

9.4. Metsäjoogaa, ohjaajana Sanna Höhnle, osallistujia 5.

14.5. Vierailu Jalotukselle klo 10-13.30 Keravan kartanolla ja tutustutaan Jalotus ry:n toimintaan. Luvassa oli 1,5 tuntia eläimiin tutustumista ja 1,5 tuntia opastettua kartanoaluekierrosta, nokipannukahvit ja kehruunäytös. Tapahtuma yhdistyksen jäsenille. Osallistujia 14.

Jänisvuorella

26.5. Päättäjäretki Jänisvuorelle klo 9-11. Retkelle kutsuttiin mukaan kunnallispoliitikkoja ja myös kuntalaisia. Tutustumiskäynnin tarkoituksena oli havainnoida alueen monipuolista luontoa. Kierroksen ohjasi Pekka Hellström. Osallistujia 9.

10.6. Retki Lammin biologiselle asemalle ja Evon retkeilyalueelle. Osallistujia 13.

”Tutustumismatka Helsingin yliopiston Lammin biologiselle asemalla oli mielenkiintoinen ja antoisa. Ryhmä sai aseman toiminnasta informaatiota kanadalaisen tutkijatohtorin John Loehrin johdolla. Hänen alaa on ekologia ja evoluutiobiologia. Hän kertoi muun muassa siitä, että Suomi on edelläkävijä tutkimuksessa tällä sektorilla. Suomessa on monta hienoa tutkimusasemaa, jotka tuottavat tuloksia ja ovat vuorovaikutuksessa yhteiskuntaan. Lammin tiedepolku oli informatiivinen ja vaikuttava. Jatkoimme Lammilla Evon retkeilykohteelle Niemisjärven rannalle ja nautimme siellä luonnosta, lenkkeilimme, paistoimme makkarat, joimme eväskahvit ja osa pulahti järveen. Meillä oli joustava aikataulu, joten se oli myös kiva asia. Meillä oli hieno, Inton bussi, joka liikkui hyvin myös Evon kapeikoissa.” (Leena Harjula-Jalonen)

Lammin biologisella asemalla. Kuva: Leena Harjula-Jalonen

19.6. Luonnonkukkien päivä Kiskokujalla Ahjossa klo 12-14, oppaina Leena ja Heikki Luoto, teemalaji mäkitervakko. Osallistujia 19.

3.9. Tutustumismatka Fiskarsiin ja Billnäsin ruukkiin. Osallistujia 21.

8.9. Taiminpäivä Keravan kartanolla yhteistyössä Jalotus ry:n ja Keravan kaupungin kanssa. Tapahtumassa sai vaihtaa, tuoda ja hakea taimia, perennoja, pistokkaita, viherkasveja sekä siemeniä. Kasvien tunnistusapua antoi kaupungin hortonomi. Myytävänä oli Jalotuksen omaa biohiiltä. Kävijöitä 11.

27.9. Oletko kartalla? Mitä kuuluu veden ja energian saatavuudelle? Tapahtuma Keravan lukiolla klo 18-20, jossa aiheena on Keski-Uudenmaan vedentuotanto ja energian saanti. Tilaisuudessa esitellään myös Keravan uusi karttapalvelu, josta kansalaiset voivat hakea tietoa erilaisiin tarpeisiin. Riittääkö vesi? Keski-Uudenmaan Veden tj. Kari Korhonen kertoo Keski-Uudenmaan veden tuotannosta. Oletko kartalla?Keravan kaupungin paikkatietoinsinööri Tuija Aaltonen esittelee Keravan uuden karttapalvelun. Energian saannin näkymät Keravan energian tj. Jussi Lehto avaa energiakriisin vaikutuksia kuluttajille. 7 osallistujaa

VieKas LIFE -talkoot ja roskatempaukset

Jättipalsamitalkoot:

 • 1.6.2022 Kilta
 • 8.6.2022 Kilta-Sompio
 • 15.6.2022 Kannisto
 • 22.6.2022 Kannisto
 • 29.6.2022 Kytömaa
 • 6.7.2022 Kaskela, Haukkavuori
 • 13.7.2022 Ahjo
 • 20.7.2022 Kilta
 • 27.7.2022 Kilta-Sompio
 • 3.8.2022 Kannisto
 • 17.8.2022 Kytömaa
 • 24.8.2022 Kannisto
 • 31.8.2022 Kannisto

Roskatempaukset (osallistujia 83):

 • 1.1.2022 Roskatempaus, Keskusta
 • 6.2.2022 Roskatempaus, Keravan asema
 • 6.3.2022 Roskatempaus, Sampola
 • 3.4.2022 Roskatempaus, Viertola
 • 15.5.2022 Roskatempaus, Jaakkola
 • 5.6.2022 Roskatempaus, Keskusta
 • 3.7.2022 Roskatalkoot, Savion asema
 • 7.8.2022 Roskatempaus, Kalevan urheilupuisto
 • 4.9.2022 Roskatempaus, Jaakkola
 • 2.102022 Roskatempaus, Kilta
 • 6.11.2022 Roskatempaus, Keskusta
 • 4.12.2021 Roskatempaus, Sampola

Talkoiden järjestäjänä Marju Kortemäki. Vieraslajitalkoita pidettiin 15 kpl ja pop-up -talkoita 3 kertaa, niihin osallistui 69 henkilöä. Keravan kaupunki lahjoitti kitkentähanskat ja jätesäkit sekä haki roskat pois. Roskatempauksia pidettiin 12 kertaa ja niihin osallistui 83 henkilöä. Sumusprinklereitä valmistavan Marioffin kanssa pidettiin yritysyhteistyöpäivä, jossa oli vieraslajin poistoa sekä roskien ja romujen poistoa. Yhteiskuntavastuupäivään osallistui 38 henkilöä.

Keravan kaupunki kannustaa asukkaita ja yhdistyksiä järjestämään vieraslajitalkoita, joiden avulla vieraslajien leviäminen voidaan pysäyttää ja säilyttää luonto monipuolisena ja viihtyisänä yhdessä. Kaupungin nettisivuilta onkin linkki Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen sivuille: Vieraslajit – Kerava. Espanjansiruetanan torjuntaa varten kaupunki on tuonut kolme etanaroskista alueille, joilla on havaittu eniten haitallisia espanjansiruetanoita (Virrenkulma, Sompio, Kannisto).

VUODEN 2022 TAPAHTUMISSA YHTEENSÄ n. 430 osallistujaa

MUU TOIMINTA

Talvikilometrikisa 1.1.-28.2. Talvikilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen ja yhdistysten välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrejään ylös. Kisan järjestää Pyöräilykuntien verkosto ry.

 • yhdistyksen joukkueessa 2 osallistujaa
 • sijoitus piensarjassa 385
 • yhteensä 275,4 km
 • pyöräilypäiviä 29
 • bensaa säästettiin 19 litraa
 • Kerava sijalla 45 kuntasarjassa

Kilometrikisa 1.5.-22.9. Kilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen, yhdistysten tai minkä tahansa joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrejään ylös ja kartuttavat oman joukkueen kilometri- ja minuuttisaldoa. 

 • yhdistyksen joukkueessa 5 osallistujaa 
 • sijoitus piensarjassa 1190 
 • yhteensä 2762,7 km 
 • pyöräilypäiviä 232 
 • bensaa säästettiin 193 litraa 
 • Kerava sijalla 58 kuntasarjassa 

Kävelykilometrikisa; olimme toista kertaa mukana Kävelykilometrikisassa!

Yhdistyksen edustajia oli seuraavissa Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin tapahtumissa

Uudenmaan piirin kevätkokous 4.4. etäkokouksena ja syyskokous 26.11.2022 Helsingissä sekä piirin muut tapahtumat: 

 • Yhdistysilta 14.3.2022 -Jäsenmäärä nousuun ja toimintatavat nykypäivään
 • Metsäkoulutus 31.10.2022 Vantaan luontokoululla. Metsien rakennetyypit ja suojeluarvot

Uudenmaan piirin syyskokouksessa valittiin uusia jäseniä piirihallitukseen kaudelle 2022-23. Hallituksessa jatkaa kaudeksi 2021-22 valittu Keravan edustaja, varapuheenjohtajamme Leena Harjula-Jalonen. Leena osallistui Suomen luonnonsuojeluliiton liittokokoukseen 3.-4.9.2022 Porissa.

Luonto-Liiton metsäryhmän ja Luonto-Liiton Uudenmaan piirin mielenilmaisu 27.3. Keravalla, Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja. Keravan kaupungintalon edustalle kokoonnuttiin osoittamaan rauhanomaisesti mieltä Skogsterin metsän sekä muiden arvokkaiden lähimetsien kaavoittamista vastaan. Mielenilmauksella haluttiin muistuttaa Keravan päättäjiä lähimetsien merkityksestä niin luonnon
monimuotoisuudelle kuin ihmisten hyvinvoinnille. Keravan voimassa oleva yleiskaava mahdollistaa rakentamisen useille metsäalueille. Tällä hetkellä rakentamista suunnitellaan Skogsterin metsään Kaskelassa. Skogster on keskeisellä paikalla lapsiperhevaltaisen asuinalueella sijaitseva monelle rakas lähimetsä, mutta myös luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä. Alueella esiintyy uhanalaisia lajeja
sekä vanhan metsän indikaattorilajeja, jotka kertovat metsän merkittävistä luontoarvoista.

Kaadetaan kaava, ei metsää!

Keravan kaupungin asukasiltoihin ja lähialueiden tapahtumiin osallistuttiin myös:

 • Kaskelan ja Skogsterin kaavahankkeen asukasilta 17.1.2022 verkossa
 • Metsäsuunnitelman esittely 7.2.2022 verkossa
 • Heikkilänmäen aluekehityskuvan asukasilta 11.5.2022 verkossa
 • Luontopäivän Kamufestari 27.8.2022
 • Lasten ja nuorten sekä koko kaupungin hyvinvointisuunnitelma -aiheiset työpajat 2.9. ja 16.9.
Hyvää energiaa? Panelisteina Leena Harjula-Jalonen (Keravan ympäristönsuojeluyhdistys), Toni Nevalainen (Keravan Energia) ja Johanna Kuusisto (Keravan kaupunki)

YungFest & Hyvää energiaa? -keskustelutilaisuus 18.6. kokosi paikalle nuorisovaltuuston edustajia, virkahenkilöitä ja kutsuttuja panelisteja. Panelisteina olivat teknologiapäällikkö Toni Nevalainen Keravan Energia, Johanna Kuusisto Keravan kaupunki ilmasto-ohjelmapäällikkö, Leena Harjula-Jalonen Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen varapuheenjohtaja ja tilaisuuden juontaja Marko Kokko Vekarateatterin johtaja.

Keravan päivä 19.6. Yhdistyksen esittelypisteellä Marju ja Leena K.

Metsämarssi 24.9.2022 vuoden suurin ympäristömielenosoitus metsäluonnon ja hiilinielujen puolesta Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Joensuussa ja Raaseporissa.

Keravan päivässä Marju

Myyjäiset

Jalotus ry:n kestävän elämän joulutapahtuma 27.11.2022. Myyntipuuhissa Marju, Kristiina, Sirpa, Jaana ja Irene.

Kylätalo Häkin joulumyyjäiset 10.12. Myyntipuuhissa Leena H-J.

Perinteiset keravalaisten järjestöjen joulumyyjäiset 11.12. Keravan lukiolla. Yhdistyksellä on tapahtuman järjestelyvastuu 2022-23. Kahvion järjesti Keravan Eläkkeensaajat. Yhdistykseltä mukana Marju, Leena H-J, Kristiina, Tero, Sirpa, Elena ja Jenni.

Keravan Joulu Heikkilän kotiseutumuseolla 17.12.  Värityskirjoja myymässä Leena, Tuula, Rebekka, Leena K, Jaana, Marju.

Joulumyyjäiset 11.12.2022

Yhteistyö:

 • Keravan kaupunki: mm. kaavoitus, viherpalvelut  
 • Keravan kaupunginkirjasto 
 • Onnila
 • Jalotus ry – Kestävän elämän yhteisö
 • VieKas LIFE: vieraskasvilajitoiminta 
 • Keski-Uudenmaan ympäristökeskus: ympäristötietoa 
 • Keravan Energia 
 • Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri
 • Luonnonsuojeluliitto Tuusula: Tuomalanmetsän ja -suon suojelutilanne Tuusulan ja Keravan rajalla
 • Marioff: yhteiskuntavastuupäivä

Kilpailut ja palkinnot:

 • Ehdokkaana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2022 ympäristöpalkinnon saajaksi, yhteensä 9 ehdokasta

4.Tiedotus ja medianäkyvyys

Jäsenkirjeet sähköpostitse jäsenille

Tapahtumista tiedotettiin säännöllisesti Viikkouutisissa, Keski-Uusimaassa ja Luonnonsuojelija-lehdessä sekä internetissä Keravan kaupungin Tapahtumat-sivulla. Kevät- ja syyskokousilmoitukset olivat Keski-Uusimaa -lehdessä.

Nettisivuilla on Pekka Hellströmin kirjoittamat Luonto-uutiset Keravalta ja lähiympäristöstä. Vuonna 2022 Pekka kirjoitti kaksi artikkelia.

Tiedotuksessa on käytetty facebook-sivuja: https://www.facebook.com/KeravanYmparistonsuojeluyhdistys/

Facebook-sivuilla 760 tykkääjää ja 803 seuraajaa (2021: 656 tykkääjää ja 701 seuraajaa). Facebookissa osallistuttu Suomen luonnonsuojeluliiton Luontoteko-kampanjaan.

Facebookissa myös ryhmät:

 • Ympäristöfoorumi Kerava, 96 jäsentä
 • Viestintäryhmä – Keravan ympäristönsuojeluyhdistys, 7 jäsentä
 • Kerava Plogging – roskajuoksu, 18 jäsentä

Ympäristöfoorumi on kaikille Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille tarkoitettu ryhmä. Ryhmässä keskustellaan aktiivisesti, jaetaan vinkkejä tapahtumista ja saa tietoa ajankohtaisista ympäristöasioista.

Yhdistys Instagramissa 5.6.2018 alkaen: keravanymparistoyhdistys. Instagram on ilmainen kuvien jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto. Instagramissa 323 seuraajaa ja vuoden aikana sinne on laitettu 36 julkaisua (276 seuraajaa 2021).

Lehtiartikkelit ja verkkouutiset:

 • Nuorisotalo Häkki tulee säilyttää, Keski-Uusimaa 3.2.2022
 • Keravalaiset saivat samalla kerralla tietoa talousvedestä, kartoista ja energiasta, kirjoittanut Leena Harjula-Jalonen, Keski-Uusimaa 12.10.2022 ?

5.Jäsenhankinta

Jäsenhankintaa tehdään kaikissa tapahtumissa sekä erilaisilla kampanjoilla. 

6.Taloudellinen tilanne

Yhdistyksen toimintaa on rahoitettu jäsenmaksutuloilla sekä Luonnonsuojeluliiton ja SLL Uudenmaan piirin avustuksella. Yhdistyksen taloustilanne on vakaa. Jäsenmaksu oli 38 euroa vuodessa,
opiskelijoilta 28 euroa ja varsinaisen jäsenen kanssa samassa osoitteessa asuvilta perheenjäseniltä
15 euroa.

Yhdistys on hankkinut varoja myymällä Opi värittämällä -sarjan lintu- ja perhosvärityskirjoja. Kirjoja on kahdeksan erilaista. Tekijä on Markku Yli-Erkkilä ja kirjat on valmistettu Suomessa. Värityskirjojen myyntihinta oli 8€.

Keravan joulu Heikkilässä, keskellä Leena H-J ja oikealla Tuula värityskirjoja myymässä

(Kevätkokouksen 20.3.2023 hyväksymä vuosikertomus)