Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Se­ment­ti­teh­taan­ku­ja 1-3 (2391)

Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena on mahdollistaa alueella nykyisin sijaitsevan rakennuksen laajentaminen etelään.

Yhdistyksen mielestä on kannatettavaa, että keravalaisten yritysten toimintaedellytyksiä vahvistetaan jo
olemassa olevilla teollisuusalueilla. Ehdotettu kaavamuutos sopii tähän tavoitteeseen. Tontin itäosissa ei ole erityisiä luontoarvoja, mutta sen länsi- ja lounaisreunoilla on varttuneempaa lehtipuustoa.
Viherkaavassa onkin huomioitu, että kyseessä on ekosysteemipalveluiden kannalta merkittävä
viheralue. Yhdistys esittää, että asemakaavamuutos laaditaan siten, että puustoa voidaan säilyttää
mahdollisimman paljon ainakin tontin reunoilla. Tämä edistäisi luonnon monimuotoisuutta
teollisuusalueella ja kaunistaisi maisemaa pääradan junista katsottuna.

7.3.2023