Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Asemansillan liikenneympyrä (2370)

Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena on mahdollistaa liikenneympyrän ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen Asemansillan, Sampolankadun, Porvoonkadun ja Sahankadun risteykseen. Kaavahankkeessa tutkitaan myös mahdollisuutta sijoittaa uusi huoltoasema suunnittelualueelle.

Keskustan läpiajon lisääminen ja sen tekeminen entistä sujuvammaksi on virheellinen tavoite. Sen sijaan pitää löytää keinot, joilla keskustan läpiajoa vähennetään tai ainakin sen lisääntyminen estetään. Kaavaehdotuksessa yritetään ratkaista täysin väärä ongelma.

Keravan liikenteen perusongelma on se, että melkein mihin tahansa päästääkseen pitää ajaa keskustan läpi. Tähän ongelmaan täytyy löytää ratkaisu.

Maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 5 mukaan kaavoituksen tavoitteena on edistää “Liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä.” Em. pykälässä selvästi asetetaan kevyen liikenteen toimintaedellytykset ensisijaiseksi
tavoitteeksi, ei autoliikenteen. Kaavaehdotuksessa on menetelty täsmälleen päin vastoin ja jätetty kevyt
liikenne aivan toisarvoiseen asemaan. Kevyen liikenteen kannalta ehdotus on aivan oleellisesti nykyistä
tilannetta huonompi ja lisää merkittävästi tapaturmien mahdollisuutta, sillä kadunylitykset lisääntyvät
kaavamuutoksen takia.

Asemasillan pohjoissivu on nykyisellään paljon käytetty ja sujuva kevyen liikenteen yhteys Lapilanmäelle:
Hakalantielle, Kulmalantielle, Lapilantielle, kirkolle, kartanolle jne. Sillan pohjoispuoli kunnostettiin ja
laajennettiin ensisijaiseksi kevyen liikenteen väyläksi vain joitakin vuosia sitten. Tämän yhteyden katkaiseminen on täysin käsittämätön toimenpide.

Yhdistys pitää täysin vääränä ratkaisuna sitä, että Sampolankadun, Porvoonkadun ja Asemasillan kautta tapahtuvalle läpiajoliikenteelle varataan lisää tilaa erityisesti, kun se tapahtuu kevyen liikenteen
kustannuksella. Kaavaehdotus tulee kokonaisuudessaan hylätä ja säilyttää tilanne nykyisellään.

16.1.2023