Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Lapilantie 14 (2354)

Kaavaehdotuksessa on täysin perustelematta sivuutettu usean tahon esitys, että rakennus sijoitetaan Lapilanpolun suuntaisesti. Menettelylle ei löydy mitään kaupunkisuunnitteluun liittyviä perusteita.

Porvoonkadun kerrostalot ovat oma kokonaisuutensa ja Lapilantie kaakkoispuolen tornitalot oma kokonaisuutensa. Näitä kokonaisuuksia ei tule jatkaa, koska ne ovat täysin yhteensopimattomia kartanon, vanhan puukoulun ja mäen yläosalla vallitsevien tielinjojen kanssa.

Ehdotuksen laatijan näkökulma suunnitteluun on virheellinen. Kaupunkisuunnittelu ei ole jostain etäältä nähtyä, kartalla tapahtuvaa sommittelua, vaan sitä tulee tarkastella paikalla kulkijoiden silmin. Kukaan ei paikalla kulkien ihastu siihen, että uusi rakennus on saman suuntainen kuin kerrostalot jossain Jurvalantien suunnalla. Paikalla katsottuna ehdotus näyttää käsittämättömältä.

Oikeastaan kyseessä ei ole lainkaan kaavoitustehtävä, koska tiet, tontit ja ympäristö ovat jo olemassa. Jostain pitäisi vain löytää taitoa sovittaa uusi rakennus yhteen kartanon ja puukoulun kanssa. Mäellä ei tule tapahtumaan lähivuosina tai vuosikymmeninä muita, oleellisia muutoksia. Tästä syystä rakennus tulee erityisellä huolella sovittaa nykyiseen ympäristöön.

Yhdistys esittää, että kaavaehdotus hylätään. Ehdotus ei perustu riittävään paikallistuntemukseen eikä
asukkaiden ääntä ole kuunneltu.

27.12.2022