Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Kauppakaari 1 (2350)

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia asuin-, liike- ja toimistorakennusten rakentamisen mahdollisuutta Kauppakaaren itäpäässä sijaitsevan liikerakennuksen ja pysäköintilaitoksen tilalle. Rakennuksessa on aiemmin toiminut Anttilan tavaratalo.

Kaavaehdotusta ei ole millään oleellisella tavalla muutettu luonnosvaiheesta. Kaikki luonnosvaiheen ongelmat ovat edelleen olemassa. Arkkitehtuurin korkeatasoisuudesta voidaan esittää erilaisia mielipiteitä, mutta kovin tavanomaisilta talot vaikuttavat. Kaavoituksen lähtökohta on selvästi kiinteistön omistajan halu rakentaa mahdollisimman paljon mahdollisimman halvalla määräysten sallimissa rajoissa. Sen verran
kaupunkikuvalle on annettu periksi, että Keravanaukion puolelta on jätetty yhteensä kolme kerrosta pois. Tästä saatava hyöty on kuitenkin peruttu sillä, että aukion puoleinen talo ulottuu vastaavan määrän pidemmälle mäkeen.

Nykyistä paljon korkeammat rakennukset varjostavan merkittävällä tavalla mäen etelälaitaa ja Keravanaukiolta asemasillalle johtavaa kävelytietä. Tämä korostuu erityisesti keväällä, kun lumet ja jäät sulavat kävelyreitin varrelta huomattavasti nykyistä myöhemmin. Tilanne näkyy erittäin hyvin kuvassa, joka esittää varjoja kevätpäivän tasauksen aikaan kello 15.00.

Keravan rakennusjärjestyksen (kohta 8.5) mukaan vastakkain sijoitettavien asuinhuoneiden pääikkunoiden vähimmäisetäisyyden on oltava aina 10 metriä. Tämä tulee ottaa huomioon huoneistoja suunniteltaessa, kun viitesuunnitelmissa 3 lännenpuoleista taloa on sijoitettu 8 metrin päähän toisistaan. Asemakaavassa em. talot on esitetty 6 metrin päähän toisistaan, jolloin palomääräyksetkään eivät käytännössä salli vastakkaisia ikkunoita rakennusten väliin. Samoin ympäristöministeriön asetuksen mukaan huoneen pääikkunan edessä on oltava rakentamatonta tilaa aina vähintään 8 metriä.

Rakennusjärjestyksen mukaan (kohdat 2.4 ja 3.1) rakennusten tulee muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa ympäristö- ja kaupunkikuvaltaan sekä arkkitehtuuriltaan sopusuhtainen kokonaisuus. Viitesuunnitelmissa ei Asematien puoleinen kerrostalo muodosta sopusuhtaista kokonaisuutta edes itsensä kanssa naapuritaloista puhumattakaan. Havainnekuvassa tämä on yritetty häivyttää sillä, että kuva esittää tilannetta pimeää aikaan.

Viimeisenä kaavamääräyksenä todetaan, että alueen ratkaisujen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Hiukan yli 40-vuotiaan, betonirunkoisen rakennuksen purkaminen ja korvaaminen uusilla kivitaloilla ei missään tapauksessa noudata kestävän kehityksen periaatteita.

Sen sijaan hyvin myönteisenä voidaan pitää sitä, että asuintalojen rakentaminen aivan ilmeisesti parantaa alueen turvallisuutta. Nykyisellään Anttilan talon takana ja urbaanilla viherkäytävällä ei monestikaan uskalla kulkea.

17. 11. 2022