Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Laurintie 9 (2376)

Kaavaluonnoksen tavoitteina mainitaan pyrkimys tehdä tontista vehreä ja viihtyisä, säilyttää olemassa olevaa puustoa ja istuttaa puita ja pensaita sille osalle, jota ei käytetä rakentamiseen, liikenteeseen tai oleskeluun.

Luonnoksessa ja sen liitteenä esitetyissä suunnitelmissa näkyy kuitenkin selvästi se, että tontti on liian ahdas suunnitelmien mukaiselle kerrostalolle ja edellä mainituille tavoitteille. Koko tontti joudutaan ottamaan rakennustyön käyttöön eikä se riitäkään, vaan joudutaan käyttämään myös katualueita. Vanhojen puiden säilyttäminen on mahdotonta eikä uusille löydy tilaa tontin rajojen sisällä. Pihasuunnitelmassa on jätesäiliöt sijoitettukaavaluonnoksen mukaiselle 3 metrin istutuskaistalle ja loppuosakin esitetty toteutettavaksi suurelta osin nurmikiveyksellä, jotta sitä voidaan käyttää jalankulkuun. Yhtään puuta ei suunnitelmaan ole mahtunut eikä tule mahtumaankaan. 20 vuotta sitten henkilöautolla tuodun tammentaimen oksat ulottuvat tällä hetkellä jo reilusti 5 metrin päähän rungosta.

Kooltaan ja muodoltaan vastaava hanke on parhaillaan työn alla Jussilantie 1:ssä. Koko tontti on kaivettu auki vähintäänkin rajoja myöten ja Laurintie 9 on vielä ahtaampi. Jokainen voi seurakuntatalon ohi kulkiessaan todeta, kuinka kaukana todellisuudesta ajatukset olemassa olevan puuston säilyttämisestä ovat. Aluetta, jota ei käytetä rakentamiseen, liikenteeseen tai oleskeluun ei juurikaan jää.

Yhdistys katsoo, että rakennusoikeutta tulee pienentää siten, että istutuksille, ulkona oleskelulle, leikille, jätteiden kierrätykselle jne. jää riittävästi tilaa. Pientalotontteja ei tule yksitellen kaavoittaa kerrostalorakentamiseen, ne ovat siihen aivan liian pieniä.

23.10.2022