Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Keskustan päiväkoti (2388)

Yhdistys pitää hyvänä sitä, että Sariolanmäen puisto säilytetään ja liitetään toiminnallisesti muihin ulko-oleskeluun tarkoitettuihin pihoihin.

Sen sijaan yhdistys pitää kummallisena sitä, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelman alussa todetaan, että vanha päiväkoti puretaan. Heti kohta perään todetaan, että rakennus on kaupungin itse laatimien
asiakirjojen mukaan historiallisesti arvokas. Eli kaavan tarkoitus on siis purkaa arvokkaaksi määritelty
rakennus ja säilyttää lähinnä tilapäisparakilta vaikuttavat rakennukset. Tällaisella menettelyllä
arkkitehtuurin tasoa lasketaan. Monet, hyvänä arkkitehtuurina pidetyt kohteet ovat nimenomaan vanhojen rakennusten korjauksia ja laajennuksia. Yhdistys pyytääkin perusteluja sille, miksi rakennuksen purkaminen on remontoimisen sijasta tarpeellista?

Kun uudisrakentaminen on suurimpia hiilidioksidipäästöjen aiheuttajia, tulisi kaikin keinoin tulla toimeen
niillä rakennuksilla, jotka jo ovat olemassa. Hyvinkin huonokuntoisen rakennuksen korjaaminen on järkevää. Betonia ei voi kierrättää ja teräksenkin kierrättäminen vaatii runsaasti energiaa. Kun vanha
rakennus puretaan, menetetään kaikki se energia, mikä erityisesti vanhoihin kivirakenteisiin on sitoutunut
ja purkaminenkin aiheuttaa päästöjä.

Nykyinen rakennus voidaan aivan hyvin kunnostaa muuhun käyttöön, vaikka senioritiloiksi. Toiminnan pitää mukautua jo rakennettuihin tiloihin eikä päin vastoin. On täysin kestämätöntä, että aina toiminnallisen ajattelun muuttuessa vanhat rakennukset puretaan ja tehdään uudet.

10.10.2022