Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Länsi-Kauppakaari (2367)

Yhdistys katsoo edelleen, että kaavaehdotus tulee hylätä laissa mainittujen tavoitteiden vastaisena. Ehdotusta tulee muuttaa siten, että vanhaa tontin rajaa ei ylitetä. Näin varmistetaan liikenneturvallisuuden kannalta riittävän leveät ja esteettömät kevyen liikenteen väylät. Maankäyttö- ja rakennuslain 5 pykälän mukaan kaavoituksessa tulee “erityisesti edistää kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä”. Pitäytyminen tontin rajojen sisäpuolella tekee alueesta avaramman ja viihtyisämmän ja mahdollistaa myös vanhojen kirsikkapuiden säilyttämisen. Tiivisti rakennetulla ja valmiiksi kaavoitetulla keskusta-alueella rakennusoikeus tulisi suhteuttaa olemassa olevan tontin kokoon.

Kaavaehdotuksessa ei ole näin toimittu. Saman lain 117d pykälän mukaan rakennuksesta ei saa aiheutua sellaista onnettomuusvaaraa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä. Sama todetaan ympäristöministeriön asetuksessa. Ehdotuksesta seuraa kuitenkin onnettomuusvaara, kun polkupyörät, sähköpotkulaudat ja monet muut, hyvää vauhtia yleistyvät sähkökulkuneuvot kiertävät Kauppakaaren puoleista kulmaa. Valitettavan monet unohtavat ajatella vastaantulijoita. Luonnosvaiheen jälkeen tehty pieni viiste ei riitä.

Keskustasta puuttuu tällä hetkellä kierrätyksen vaatima “ekopiste”. Kierrätyspaikan pitää olla helposti kauppamatkan yhteydessä, niin jalankulkijoiden kuin pyöräilijöidenkin tavoitettavissa. Kaavoittajien tulee huolehtia, että toiminnalle löytyy paikka.

10.8.2022