Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Laurintie 9 (2376)

Yhdistyksellä ei ole mitään sitä vastaan, että ko. paikalle tehdään uusi rakennus.

Laurintie 9 on kuitenkin taas kerran aivan liian pieni tontti, jotta siihen voitaisiin erikseen kaavoittaa oleellisesti nykyisestä ympäristöstä poikkeava rakennus. Nyt ympäristössä on varsin uusia kaksikerroksisia rakennuksia ja varsin uusi pientalokin. Vähintäänkin kaavan pitäisi kattaa Laurintien varsi Viertolantieltä
Toukolantielle. Muutoinkin kerrostalo ja kaikki sen tarvitsemat piha-alueet ja toiminnat (oleskelu- ja leikkialue, pysäköinti, jätesäiliöt, tomutustelineet jne.) sopivat kovin huonosti näin pienelle tontille. Kaikesta tulee liian pientä.

24.5.2022