Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Heikkilänmäen aluekehityskuva

Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen mielipide

Uusien kerrostalojen rakentaminen Porvoonkadun varteen on todella ongelmallista, koska niiden myötä häviäisi kokonaan tienvarren vihreys, mikä supistaisi Heikkilänmäen metsäistä aluetta. Kerrostalot ja niiden tonteille kulkeva autoliikenne vaikuttaisivat muutenkin merkittävästi alueen ilmeeseen niin museon kuin omakotiasujien näkökulmasta. Samalla tavalla ongelmallinen on ajatus parkkialueen rakentamisesta Museokujan ja Porvoonkadun väliin.

Kerava on pääkaupunkiseudun kupeessa, mutta kuitenkin vehreä ja suhteellisen rauhallinen. Viime vuosina kaupunkia on kuitenkin ruvettu täyttämään kerrostaloilla, mikä vähentää avaruuden tuntua, viihtyisyyttä ja luonnonläheisyyttä. Tämä tulee ottaa huomioon, jos Kerava haluaa kilpailla vetovoimaisuudessa muiden Keski-Uudenmaan kuntien kanssa.

Mikäli kerrostaloja päädytään kuitenkin suurista haitoista huolimatta rakentamaan, Porvoonkadun varteen esitettyjen rakennusten tulisi olla enintään 4-kerroksisia, kuten havainnekuvassa on esitetty (3 kerrosta ja hiukan tavallista korkeampi pohjakerros). Hyvä enimmäiskorkeus olisi sellainen, että rakennus ei museon pihalta katsoen näyttäisi nousevan Porvoonkadun vanhoja 6-kerroksisia rakennuksia ylemmäksi. 6 kerroksisena uusi rakennus olisi hyvinkin kerroksen verran nykyisiä rakennuksia korkeampi johtuen
korkeammasta pohjakerroksesta (nykyisissä rakennuksissa on hyvin matala pohjakerros), nykyisestä 3 metrin kerroskorkeudesta (ennen 2,8 m) sekä harjakatosta.

Liikennejärjestelyt tulisi toteuttaa siten, että tonttiliikenne hoituisi Kotopellonkadun ja Museokujan kautta eikä suoria liittymiä Porvoonkadulle tehdä. Jos rakennukset sijoitetaan havainnekuvan mukaan, ei turvallisia liittymiä voi turvallisesti tehdäkään. Lisäksi jos uusi rakennus tai rakennukset sijoitetaan havainnekuvan mukaisesti kiinni jalkakäytävään, ei lumenauraukselle jää riittävää varaa.

Nykyisen varikkoalueen muuttaminen asuinkäyttöön on täysin mahdollista, mutta asia ei liene ajankohtainen. Haittapuolena uusi käyttö lisäisi taas kerran keskustan läpiajoliikennettä ja pelättävissä on, että varikon siirto aiheuttaisi merkittäviä ympäristöongelmia ja metsän hävitystä jossain muualla.

Heikkilänmäen metsäalueelle ei tulisi rakentaa uusia kulkureittejä, vaan mahdollinen reittien kunnostus tulisi tehdä olemassa olevien polkujen mukaisesti.

19.5.2022