Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Lapilantie 14

Asemakaavamuutoksen (2354) päätarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen osoitteessa Lapilantie 14 sijaitsevalle kiinteistölle. 

Kaavassa määritellään rakennuksen koko ja sijainti sekä tarvittaessa esim. kattomuoto ja julkisivumateriaali. Kaavassa ratkaistaan, sopiiko rakennus kooltaan ja sijainniltaan kaupunkikokonaisuuteen vai ei. Rakennussuunnittelulla ei voi kaavoituksen virheitä korjata eikä kaavoittajan vastuuta voi kaavamääräyksillä siirtää rakennuksen suunnittelijalle.

Kaavoittaja on täysin perustelematta sivuuttanut usean tahon esityksen, että rakennus sijoitetaan Lapilanpolun suuntaisesti. Museon lausunnossakin todetaan, että Porvoonkadun ja Lapilantien välissä on selkeä kaistale istutuksia ja nurmea ja talot asettuvat melko etäälle Lapilantiestä, mikä on tärkeä osa kokonaisuuden ominaisluonnetta.

Lopputuloksen kannalta oleellista on se, miten uusi rakennus asettuu Lapilantiehen ja Lapilanpolkuun nähden ja miten se sopii yhteen vanhan koulurakennuksen ja kartanon kanssa. Tältä kannalta kaavoittajan ehdotukset 1 ja 2 ovat täysin epäonnistuneita. Kumpikin ehdotus on täysin ristiriidassa em. kulkuväylien kanssa eikä kaavoittajan esittämiä perusteita sijoituksille voi paikalla katsoen lainkaan ymmärtää. Millään julkisivujen yksityiskohdilla ei esitettyjä rakennuksia voi sovittaa yhteen koulun ja kartanon kanssa sanottiin kaavamääräyksissä mitä tahansa.

Aseman läheisyydellä ei voi perustella sitä, että uusi rakennus tehdään liian suurena ympäristöön nähden. Kyseisellä mäellä ei tule tapahtumaan lähivuosina tai vuosikymmeninä muita, oleellisia muutoksia. Tästä syystä rakennus tulee erityisellä huolella sovittaa nykyiseen ympäristöön.

Yhdistys esittää, että kaavoittajan luonnokset hylätään ympäristöön sopimattomina ja lähtökohdaksi otetaan rakennuksen sijoittaminen Lapilanpolun suuntaisesti lähistön asukkaiden toiveiden mukaisesti.

29.4.2022