Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Länsi-Kauppakaari

Kaavamuutoksen (2367) päätarkoituksena mahdollistaa asuinkerrostalojen, liiketilojen ja uuden pysäköintitalon rakentaminen tyhjillään olevan liikekiinteistön ja vanhan huonokuntoisen pysäköintitalon paikalle.

Kauppakaaren osalta on kaavaluonnos laadittu vastoin Maankäyttö- ja rakennuslain 5 pykälässä määriteltyjä tavoitteita. Ko. pykälän 11 momentissa todetaan, että kaavoituksessa tulee “erityisesti edistää kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä”. Kaavaluonnoksessa päin vastoin merkittävällä tavalla vaikeutetaan Kauppakaarelta Sibeliuksentielle suuntautuvaa kevyttä liikennettä. Sen lisäksi, että reitti pitenee nykyiseen verrattuna, tulee siitä myös
vaikeakulkuisempi erityisesti talvella, kun tornitalon kulmalla ei ole riittävästi tilaa lumenauraukseen.

Rakennusasetuksen 50 pykälän 4 momentissa todetaan, että rakennuksesta ei saa aiheutua törmäysvaaraa. Kaavaluonnoksessa törmäysvaara on kuitenkin aivan ilmeinen, kun pyöräilijät kiertävät tornitalon kulmaa.

Kaavaluonnos tuleekin edellä mainituilta osin hylätä lain ja asetuksen vastaisena.

Parhaillaan on tekeillä EU-direktiivi, jonka mukaan pitää kaupungissa olla viheralueita ja puita vähintään niin paljon, kun niitä oli vuonna 2021. Kaavan mukaan kauppakaarelta poistuisi noin 200 m2 viheralue ja joitakin puita. Jo tässä vaiheessa pitäisi siis osoittaa mihin sijoitetaan vastaava määrä uutta viheraluetta ja uusia puita.

Kyllä kaavoitukseen kuuluu myös huolehtiminen kierrätyksestä. Kysymystä Rinki-ekopisteestä ei voi ohittaa sillä, että se on yksityisen tahon ylläpitämää toimintaa. Kaavoittaa kaupunki liiketiloja ja asuntojakin, vaikka ne ovat yksityisten ylläpitämiä toimintoja. Kaavoitukseen kuuluu huolehtia siitä, että yhteiskunnan toiminnan kannalta tarpeellisille toiminnoille löytyy tilaa.

24.3.2022