Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Pohjois-Kytömaa (2368)

Kytömaalle suunnitellaan uusia virkistysalueita sekä pientaloasumista. Tarkoituksena on mahdollistaa Kytömaan asuinalueen laajentaminen Tuusulan rajalle asti. Asumisen lisäksi tavoitteena on osoittaa alueelle uusia virkistysalueita, leikkipuisto ja polkuverkostoja. Asemakaavassa huomioidaan paikallisesti arvokkaat luontokohteet.

Yhdistys katsoo edelleen, että korttelin 4041 rakennusoikeus tulee siirtää pois kauniin kalliojyrkänteen edestä. Kaavoittajan vastineessa mainitsemilla esteettömyydellä, maaston muodoilla ja saavutettavuudella ei voi perustella ko. korttelin sijoitusta. Kaavaehdotus ei vielä ota tarpeeksi huomioon maaston muotoja. Kaavan lähtökohdaksi on hyvä ottaa sujuva ja yhtenäinen kevyen liikenteen väylä etelästä aina Tuusulan rajalle asti. Nyt yhteys Myllärinpolku – Myllylenkki on välillä kevyen liikenteen väylä, välillä taas autotietä. Lähtö Kutinmäentieltä on hyvä tehdä juohevammaksi korkeuskäyriä noudattaen, nyt se on hankala suorakulma.

Kytömaansuo tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena, keloja ja maapuita ei saa poistaa. Yhdistys pitää sinänsä tarkoituksenmukaisena, että Kytömaansuolle tehdään ulkoilupolku, jotta kulku tapahtuisi sitä pitkin tallaamatta koko aluetta. Polut tulee kuitenkin suunnitella huolella ja mielellään kaava-aluetta laajempana kokonaisuutena. Alueella tulee välttää sellaisia maatöitä, jotka muuttavat veden virtauksia, tarvittaessa tulee käyttää pitkospuita. Kaavaehdotuksessa esitetyt polut voisi kokonaan poistaa ja todeta vain määräyksissä, että polut tulee suunnitella erikseen em. lähtökohdista.

9.12.2021