Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Lapilantie 14

Asemakaavamuutoksen (2354) päätarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen osoitteessa Lapilantie 14 sijaitsevalle kiinteistölle.

Kaavoituksen lähtökohdaksi tulisi ottaa se, että uusi rakennus sopii yhteen Lapilan
kartanon ja vanhan koulurakennuksen kanssa. Tämän vuoksi uusi rakennus pitäisi tehdä
vähintäänkin puuverhoiltuna ja sen tulisi kooltaan, muodoltaan, yksityiskohdiltaan ja
väritykseltään sopia yhteen em. kohteiden kanssa.

Yhdistys esittääkin, että uusi rakennus sijoitetaan lähelle Lapilanpolkua ja sen suuntaisesti,
jolloin se olisi myös lähelle kartanon ja koulutalon suuntainen. Tämä sijainti aiheuttaisi
myös vähiten haittaa läheiselle kerrostalolle (Kuoppakuja 3) ja puustoa tällä sivulla voisi
lisätäkin. Samoin pysäköinti säilyisi nykyisellä paikallaan.

Rakennuksen pohjakerrokseen Lapilanpolun puolelle voisi sijoittaa tiloja, jotka soveltuvat
tarvittaessa myös liike- tai toimistokäyttöön.

1.12.2021