Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

25.11.2021 Syyskokouksen terveisiä

Keski-Uudenmaan järvien ekologinen tila

Kokouksen alussa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristösuunnittelija Jaana Hietala oli kertomassa Keski-Uudenmaan järvien ekologisesta tilasta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus seuraa vesistöjen tilaa sekä edistää ja kehittää vesiensuojelua omalla alueellaan.

Lue lisää: https://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/sivu.tmpl?sivu_id=2052

Syyskokous

Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 25.11.2021 klo 18 Keravan lukiolla. Asialistalla oli yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen, hallituksen jäsenten valitseminen, jäsenmaksusta päättäminen, toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen sekä vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen. Kokoukseen oli mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä.

Hallitus

Yhdistyksen puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle v. 2022-23 valittiin Marju Kortemäki ja hallituksen jäseniksi Leena Harjula-Jalonen, Tuula Miekkavaara, Kristiina Thessman, Pekka Hellström ja Pasi Raevaara sekä varajäseneksi Pirja Peltomäki.

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma

Kaivosteema 2022

Vuonna 2022 Suomen luonnonsuojeluliiton teemavuoden aiheena ovat kaivokset. Uudenmaan piirin alueella teemavuoteen liittyy ennen kaikkea maa-ainesten hankintaan ja loppusijoitukseen liittyvä toiminta kuten kalliolouhokset ja maankaatopaikat.
Uudenmaan piiri osallistuu teemavuoteen nostamalla esiin louhintaan ja maa-ainesten käyttöön liittyviä ympäristöongelmia unohtamatta ilmastokriisiä ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Myös Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ottaa toiminnassaan huomioon teemavuoden aiheen.
Mahdollisuuksien mukaan järjestetään vuoden aikana erilaista toimintaa sekä keskitytään aktiiviseen jäsenhankintaan ja viestintään.

Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen luonnonsuojelutyö on monimuotoista:

 • kaavoituslausunnot ja muut kannanotot
 • vieraslajien torjunta
 • roskatempaukset
 • Puistokummi-toiminta
 • Miniroskistyöpajat
 • Arkipyöräily ja -kävely; Kilometrikisa ja Kävelykilometrikisa
 • Yhteistyö eri tahojen kanssa
 • Tapahtumat, retket, koulutukset
 • Joulumyyjäiset, varainkeruu
 • Jäsenhankinta
 • Yhdistyksen omat sekä Uudenmaan piirin kevät- ja syyskokoukset

Viestintä:

 • Luonto-uutiset
 • Verkkosivut
 • Facebook ja Instagram
 • Jäsenkirjeet, lehdistötiedotteet