Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Porvoonkatu 20

Asemakaavamuutoksen (2369) tarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen Porvoonkadun ja Kotopellonkadun risteykseen.”

Luonnosten mukainen rakennus ei missään tapauksessa sovi yleiskaavan mukaisesti osaksi sitä kaupunkirakennetta, joka tonttia nyt ympäröi. Jotta voidaan arvioida sopisiko se osaksi tulevaa kaupunkirakennetta, pitää laatia esitys tulevasta kaupunkirakenteesta. Kaavoittajan vastineessa sanotaan, että tämä edellyttäisi kaikkien maanomistajien suostumusta. Kaavoittajan tulee kertoa, mihin lainsäädännön kohtaan kyseinen väite perustuu. MAL -sopimus ei myöskään ole maankäyttö- ja rakennuslakiin tai yleiskaavaan verrattava, maankäyttöä ohjaava asiakirja.

Kaavoittajan vastineen mukaan muitakin vaihtoehtoja on tutkittu. Miksi niitä ei esitetä? Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan tarkoitus oli nimen omaan rakentaa kerrostalo. Luonnoksen havainnekuva museolta katsoen on virheellinen, sillä kuvasta puuttuu kaksi kerrosta. Purettavaksi aiottu rakennus näkyy parhaillaankin museolle ja suunniteltu kerrostalo nousee 4 kerrosta sen harjaa korkeammalle. Museolta katsoen rakennus nousisi selvästi ylemmäksi kuin nykyiset 6-kerroksiset talot Porvoonkadun varrella.

Vastineessa mainittu 45 asteen valokulma ei ole mikään suositus, jota ei tulisi ylittää. Se on asetuksen mukainen vähimmäisvaatimus: Asuinhuoneen ja keittiön pääikkunan edessä tulee olla tilaa vähintään niin paljon, mitä on vastapäisen rakennuksen korkeus huoneen lattiatasolta mitattuna. Ei kaavoitus muutu hyväksi heti, kun kyseinen vähimmäisvaatimus täyttyy. Sen lisäksi rakennus on vähintäänkin kattorakenteiden verran korkeampi kuin vastineessa mainittu 18 metriä. Kun lakisääteinen kerroskorkeus nostettiin 3 metriin, tulee uudesta rakennuksesta jonkin verran korkeampi kuin vanhat 6-kerroksiset talot Porvoonkadun vastapuolella.

Jokainen voi Keravallakin todeta sen, että alle 6-kerroksisetkin talot ovat taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. Ei sellaisia muuten rakennettaisi. Kaavoittajan vastineen mukaan esimerkiksi tuleva Asuntomessualue olisi taloudellisesti toteuttamiskelvoton kun kaikki rakennukset ovat alle 6-kerroksisia.

Kaavoittajan vastineen mukaan rakennuksessa on otettu huomioon lähiympäristön arvot ja ominaispiirteet sekä rakennuksen hahmossa ja julkisivujen jäsentelyssä museoalueen arvokas kokonaisuus ja lähiympäristön muu rakennuskanta. Kuitenkin kaavaluonnoksen liitteenä olevat kuvat esittävät aivan tavallista kerrostaloa, jollaisia voi nähdä missä tahansa. Rakennuksessa ei voi havaita mitään sellaista piirrettä, joka jollain erityisellä tavalla liittäisi sen museoalueeseen.

Rakennusasetuksen 50 pykälän mukaan rakennuksesta ei saa aiheutua törmäysvaaraa. Suunniteltu rakennus jätekatoksineen on sijoitettu kiinni jalkakäytävään ja ajoliittymä niiden väliin. Tontilla tulevan ajoneuvon keula tulee jalkakäytävälle ennen kuin kuljettaja näkee riittävästi sivuille. Rakennusasetuksessa tarkoitettu törmäysvaara on täysin kiistaton.

9.8.2021