Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Viherkaava

Kerava haluaa olla monimuotoinen viherkaupunki, jossa jokaisella asukkaalla on enintään 300 metriä viheralueelle. Tavoitetta toteutetaan viherkaavan avulla, joka ohjaa täydennysrakentamista, nostaa luonto-, viher- ja virkistysarvot kaupungin toiminnan keskiöön sekä tarkentaa ja tutkia viheryhteyksien toteutumista. Keravan viherkaava täsmentää Keravan yleiskaavaa. Oikeusvaikutuksettoman viherkaavatyön avulla on tutkittu, yleiskaavaa yksityiskohtaisemmin, Keravan viherverkoston toteutumista ja toimivuutta.

Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen lausunto Keravan viherkaavasta (vk 2)

Keravan ympäristönsuojeluyhdistys toteaa, että uudessa viherkaavan kaavaehdotuksessa on useita parannuksia aikaisempaan versioon. Muutamasta kohdasta haluamme kuitenkin huomauttaa:

Haukkavuoren liito-oravat

Saamassamme vastineessa sanotaan, että Haukkavuorelta ei ole liito-oravahavaintoja. Tämä ei pidä paikkaansa, koska Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristönsuunnittelija Mia Honkanen on löytänyt sieltä pari vuotta sitten liito-oravan papanoita.

Savionselänne

Keravan ympäristönsuojeluyhdistys teki hiljattain esityksen Savionselänteen luonnonsuojelualueen perustamisesta. Vastineessaan yhdistyksen viherkaavalausuntoon kaupunki huomauttaa, että alue on varattu 15 vuodeksi maa-ainesten säilytyspaikaksi, jonka jälkeen se maisemoidaan ja antaa ymmärtää tämän sulkevan pois kehittämissuunnitelmat. Yhdistys ei ymmärrä tätä näkökanta. Yleiskaavassa jäljellä olevat metsät on merkitty virkistysmetsiksi. Mikä estää suojelemasta niitä vaikka vieressä läjitetään? Ja maisemoidut läjitysalueet voisi myöhemmin liittää suojelualueeseen. Tämä antaisi projektille mielenkiintoisen mahdollisuuden toimia valtakunnallisena käsiteltyjen alueitten jatkohoitomallina.

Rajanaapuri Vantaa ihmettelee lausunnossaan siitä, että viherkaavassa em. metsäalue on varattu metsätalouskäyttöön, vaikka yleiskaavassa se on merkitty virkistysmetsäksi ja ehdottaa että viherkaavassakin metsä olisi virkistysmetsä tai suojaviheralue. Lisäksi Vantaa hämmästelee Keravan kapeita viheryhteyksiä ja on huolissaan, jos viheryhteydet eivät Keravan puolella jatku riittävän leveinä. Vantaan puolella on Leppäkorvesssa vielä paljon rakentamattomia metsäalueita. Toimimalla yhdessä Vantaan kaupungin kanssa voidaan rakentaa toimivat viheryhteydet, mahdollisesti jopa muodostamalla yhteinen luonnonsuojelualue.

Jänisvuori

Kaskelan vanha metsä Jänisvuorella tunnetaan yhtenä avokkaana Keravan luontokohteena. Viherkaavassa luo-alue on merkitty säilytettäväksi metsäksi, mutta asuntorakentaminen on kuitenkin tarkoitus ulottaa aivan sen reunaan. Tiheä rakentaminen tuhoasi metsän. Jänisvuoren alue on tähän asti muodostanut harmonisen peltojen, pientalojen ja metsän idyllin. Vaikka Jänisvuoren keskusalueen ympärillä on jo nyt yllättävän paljon eli yli 20 omakotitaloa ei metsän keskellä liikkuessa niitten olemassaoloa ole juurikaan huomannut. Olisiko mahdotonta toteuttaa tuleva rakentaminen yhtä hienosti luontoa kunnioittaen? Siksi uusia taloja ei saisi rakentaa liikaa ja pitäisi jättää puskurivyöhyke vanhan metsän aluetta vasten.

24.5.2021