Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Toimintakertomus 2020

Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen toimintakertomus 2020

 • Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen 47. toimintavuosi
 • Teemat: Vesistöjensuojelu ja Luonto osaksi arkea

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua toiminta-alueellaan. Yhdistyksen toimintamuodot ovat:

 • vapaaehtoisen luonnon- ja ympäristönsuojelutyön edistäminen
 • paikallisten ympäristömuutosten seuraaminen
 • lausuntojen antaminen sekä aloitteiden ja esitysten tekeminen viranomaisille ja yhteisöille
 • valistaminen, tiedottaminen ja kouluttaminen luonto- ja ympäristöasioissa järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja kursseja
 • luontoharrastuksen ja -tietämyksen elvyttäminen järjestämällä retkiä ja leirejä luontoon
 • luontoon kohdistuvan tutkimuksen edistäminen

1.Yleistä

Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 247, joista maksaneita 238. Naisia 137 ja miehiä 68, ei tietoa 42. (2019 jäsenmäärä 239 ja 2018 jäsenmäärä 209)

Hallituksen puheenjohtajana oli Marju Kortemäki, varapuheenjohtajana Leena Harjula-Jalonen, sihteerinä Kristiina Thessman sekä jäsenenä ja rahastonhoitajana oli Tuula Miekkavaara. Hallituksen varajäseninä olivat Leena Kaukiainen, Pasi Raevaara ja Pekka Hellström. Toiminnantarkastajana oli Berit Kuittinen ja varalla Maarit Vainio.

2.Kokoukset

Hallitus kokoontui 6 kertaa; 13.1., 3.2, 17.5., 17.8., 2.11. ja 3.12.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 9.3. Keravan kirjastossa. Kokouksessa oli 12 osallistujaa. Kokouksen jälkeen oli ohjelmassa museolehtori-kotiseutuasiamies Matti Niemisen luento Keravan ja Keski-Uudenmaan historiasta sekä arkeologisista löydöistä klo 19.10-20.00. Syyskokous pidettiin 3.12. etäkokouksena. Syyskokouksessa hallitus onnitteli puheenjohtaja Marju Kortemäkeä 50-vuotispäivän johdosta. Kokouksessa oli 7 osallistujaa.

Hallituksen jäsenet pitivät yhteyttä myös sähköpostilla ja puhelimella.

Hallitus kokoontui 17.8. Sompion puistoalueella

3.Toiminta

Yhdistyksen tapahtumat peruttiin maaliskuussa.

Suomi kohtasi keväällä 2020 muiden maiden mukana tilanteen, jossa tartuntataudin (covid-19) aiheuttava koronavirus alkoi levitä laajasti. Valtioneuvosto totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja päätyi ottamaan valmiuslain käyttöön.

Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistysten ja -piirien tapahtumatoiminta hiljeni.

Toimintaryhmät

Yhdistyksen toimintaryhmät: viestintä-, tapahtuma- ja luonnonsuojeluryhmät kokoontuivat 4 kertaa suunnittelemaan toimintaa. Ryhmät pitivät tiiviisti yhteyttä sähköpostilla.

17.1. Nettisivujen tekoa (Marju, Leena H-J, Kristiina)

Viestintäryhmän jäsenet Marju Kortemäki, Leena Harjula-Jalonen sekä Minerva Schultz (Vantaa) ja Kari Hoffrén (Tuusula) kokoontuivat Vesiseminaarin suunnitteluun 25.1. ja 6.3. Vesiseminaarin piti olla Luonnonsuojeluliiton teemavuoden suuri avajaistapahtuma Keski-Uudellamaalla. Vesiseminaari olisi koonnut viranomaisia, yhdistyksiä, vesialan tutkijoita ja kolmannen sektorin toimijoita kuulemaan vesistöjemme tilasta ja toimenpiteistä. Tapahtuma jouduttiin perumaan.

Jäsenrekisterin päivitys 2020 -kampanja aloitettiin 28.1.2020. Tarkoituksena oli saada kaikkien jäsenten yhteystiedot ajantasalle, mikä parantaisi yhteydenpitoa yhdistyksen ja jäsenten välillä, sekä helpottaisi ajankohtaisista asioista tiedottamista. Jäsenet pystyivät itse tarkistamaan tietonsa sähköisessä jäsenpalvelussa. Jäsenkirjeitä lähetettiin 5 kpl.

Luonnonsuojeluryhmä on Pasi Raevaaran ja Pekka Hellströmin johdolla huolella perehtynyt kaupungin kaava-asioihin ja antanut yhdistyksen nimissä lausunnot kaavaehdotuksista. Luonnonsuojeluryhmä kokoontui tammikuussa. Ryhmään saatiin uusia jäseniä. Lausuntoja annettiin yhteensä 6 kpl (8 kpl vuonna 2019). Yhdistyksen antamat lausunnot löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta. Lisäksi kommentoitiin Keravan kaupungin hulevesisuunnitelman toimenpiteitä.

Retket ja tapahtumat

1.1. Rakettiroskatempaus. 18.12.2019 Keravan kaupunki haastoi kaikki asukkaat pitämään huolta lähiluonnosta osallistumalla uuden vuoden roskatempaukseen. 7 osallistujaa

25.1. Ympäristöfoorumi Pop-up Karusellissa. BirdLifen Pihabongaus on Suomen suurin lintutapahtuma, joka järjestettiin 25.-26.1. Pop-up -tapahtumassa jaettiin tietoa myös lintujen talviruokinnasta ja yhdistyksen toiminnasta yhteistyössä Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus ry:n ja SLL järvenpään kanssa. Mukana Marju, Tuula, Leena K ja Kristiina sekä Noora Andersson (Apus ry)

3.-7.2. Luonto lainassa -teemaviikko Keravan kirjastossa. Viikon ajan yhdistyksen esittelypiste kirjastolla 7 vapaaehtoisen voimin. ”Vesiensuojelu” -piirustuskilpailu lapsille yhteistyössä Me-talon kanssa. Kilpailuun osallistui 34 piirrustusta, joissa kuvattiin vesien eläimiä ja niiden suojelua. Jokaisen sarjan (alle 7v, 7-12v ja 13-17v) voittaja palkittiin värityskirjasetillä.

Potter-noita kävi moikkaamassa norppaa Luonto lainassa -viikolla. Kuva: Leena H-J

25.2. Miniroskistyöpaja, ohjaajana Marju Kortemäki, 14 osallistujaa. Kaksi miniroskistyöpajaa järjestettiin myös Jalotus ry – Kestävän elämän yhteisön perheileireillä kesän aikana. Niihin osallistui 20 henkilöä

14.3. Talviluonnon päivä Pihkaniityssä, 10 osallistujaa

21.5. Keltavuokkojen siirto Sompiosta Keravan kartanolle ja Kytömaan lähteen viereen (Marju ja Pekka). Myös Päivölässä on Kinnarpsin tontin edessä sijaitsevalla pientareella keltavuokkoesiintymä. Kinnarpsin ja kaupungin kanssa sovittiin, että yhdistys hoitaa piennarta tarkoituksena pelastaa keltavuokot ja saada niiden määrä lisääntymään. Pekka niitti koko kesän aluetta ja syksyllä kaupunki keräsi heinäkasat pois.

29.8. Yöperhos- ja lepakkoretki Pihkaniityssä. Suomen luonnon päivänä tutustuttiin yöperhosiin ja lepakoihin Leena ja Heikki Luodon sekä Asko Oksasen opastamina. 10 osallistujaa

20.10. Pihkaniityn virkistysalueen reitit ja viherkaava. Keravan kaupunkikehityspalveluiden yleissuunnittelupäällikkö Emmi Malin esitteli suunnitelmia uusista ulkoilureiteistä. 20 osallistujaa

Pihkaniityn virkistysalueen reitit. Kuva: Leena Harjula-Jalonen

VieKas LIFE -talkoot ja roskatempaukset

 • 1.2. Roskatempaus, Keravan juna-asema
 • 1.3. Roskatempaus, Savion asema
 • 11.6. Lupiinitalkoot, Pihkaniitty
 • 17.6. Lupiini- ja jättipalsamitalkoot, Pihkaniitty
 • 25.6. Komealupiinitalkoot, Kiskokuja, Ahjo
 • 1.7. Komealupiinitalkoot, Keravan kartano
 • 5.7. Roskatempaus, Keskusta
 • 8.7. Komealupiinitalkoot, Pihkaniitty
 • 16.7. Jättipalsamitalkoot, Pörkiöntie, Kilta
 • 22.7. Jättipalsamitalkoot, Pörkiöntie, Kilta
 • 29.7. Jättipalsamitalkoot, Pörkiöntie, Kilta
 • 2.8. Roskatempaus, Jaakkola
 • 5.8. Jättipalsamitalkoot, Haavikkotie, Savio
 • 12.8. Jättipalsami- ja lupiinitalkoot, Pihkaniitty
 • 19.8. Komealupiinitalkoot, Pihkaniitty
 • 26.8. Komealupiinitalkoot, Keravan kartano
 • 6.9. Roskatempaus, Sompio
 • 4.10. Roskatempaus, Kilta
 • 1.11. Roskatempaus, Keskusta
 • 29.11. Roskatempaus, Jaakkola

Talkoiden järjestäjänä Marju Kortemäki. Roskatempauksia pidettiin 9 kertaa ja niihin osallistui 48 henkilöä. Vieraslajitalkoita pidettiin 12 kpl ja niihin osallistui 71 henkilöä, lapsia ja aikuisia. Samalla pidettiin siivoustalkoita, kerättiin lähialueelta roskia, romuja ja tumppeja. Keravan kaupunki lahjoitti kitkentähanskat ja jätesäkit sekä haki roskat pois. Senaatti-kiinteistöt toimi mesenaattina omistamallaan alueella Pihkaniityssä.

Keravan kaupunki haastoi asukkaat pitämään huolta lähiympäristöstä ja sen siisteydestä puistokummitoiminnallaan. Puistokummi on vapaaehtoinen, joka kerää roskia itse valitsemaltaan alueelta. Alue voi olla oma kotikatu, kodin läheinen metsikkö, leikkipaikka, lähipuisto tai tuttu lenkkimaasto. Puistokummitoiminnassa mukana Marju Kortemäki ja Pekka Hellström.

VUODEN 2020 TAPAHTUMISSA YHTEENSÄ n. 320 osallistujaa

Muu toiminta

Talvikilometrikisa 1.1.-28.2. Talvikilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen ja yhdistysten välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrejään ylös. Kisan järjestävät Pyöräilykuntien verkosto ry ja Suomi Pyöräilee -kampanja.

 • yhdistyksen joukkueessa 3 osallistujaa
 • sijoitus piensarjassa 321
 • yhteensä 433,4 km
 • pyöräilypäiviä 35
 • bensaa säästettiin 30 litraa
 • Kerava sijalla 34 kuntasarjassa

30.1. Keravan kaupungin Viherkaavan asukastyöpaja. Keravan kaupunki haluaa olla monimuotoinen viherkaupunki, jossa jokaisella keravalaisella on enintään 300 metriä viheralueelle. Tavoitetta toteutetaan vuonna 2019 alkaneen viherkaavatyön avulla. Mukana Marju, Leena H-J, Leena K ja Pekka

27.2. Jokilaakson suunnitelmien julkaisu ja esittely asukkaille ja yhdistyksille, Keravan kaupunki: Asuntomessut Keravalla – miltä alue tulee näyttämään? Mukana Pekka ja Pasi

Crazy Day 29.2. klo 10-15 Keravan lukiolla. Kaupungin ja yritysten yhteinen #ekanakerava -tapahtuma (Marju, Tuula, Pekka ja Kristiina)

Kilometrikisa 1.5.-22.9.2020. Kilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen, yhdistysten tai minkä tahansa joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrejään ylös ja kartuttavat oman joukkueen kilometri- ja minuuttisaldoa.

 • yhdistyksen joukkueessa 6 osallistujaa
 • sijoitus piensarjassa 1532
 • yhteensä 2307,7 km
 • pyöräilypäiviä 187
 • bensaa säästettiin 161 litraa
 • Kerava sijalla 67 kuntasarjassa

19.5. Uudenmaan piirin kevätkokous, mukana Marju ja Leena K

Uudenmaan piirin syyskokous 21.11. etäkokouksena, mukana Marju ja Kristiina. Leena Harjula-Jalonen valittiin Uudenmaan piirin hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi.

Anttilan Jouluikkunat 27.11.-28.12. Keravan kaupunki tarjosi keravalaisille yhteisöille/yhdistyksille/seuroille mahdollisuutta näkyä joulun aikaan kävelykadulla jouluikkunasomistuksilla.

Hyväntekeväisyys:

 • Yhdistys tuki John Nurmisen säätiötä ostamalla #MEIDÄNMERI -kampanjatuotteen (Muumi-pehmolelun)
 • Yhdistys osallistui soiden ennallistamiseen ostamalla Hiilipörssin osakkeita. Hiilipörssi on Suomen Luonnonsuojeluliiton ja yhteistyökumppaneiden hallinnoima kauppapaikka, joka yhdistää rohkeasti soiden ennallistamista, ympäristötaidetta ja tekoja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. 1.9. yhdistys lahjoitti 112€, jolla ennallistetaan 12 aaria soita.

Kilpailut:

 • Yhdistys osallistui Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n järjestämään jokikisaan. Kilpailuun piti jakaa kuva itse keräämistä roskista. Kisaan lähetettiin 2 valokuvaa lupiini- ja roskatalkoista 1.7.20
 • Keravan ympäristönsuojeluyhdistys oli ehdokkaana Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnon 2020 saajaksi. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus palkitsi yrityksen tai yhteisön, joka on edistänyt toiminnassaan ympäristökasvatusta.

Yhteistyö:

 • Keravan kaupunki
 • Keravan kaupunginkirjasto
 • Me-talo Kerava
 • Jalotus ry – Kestävän elämän yhteisö
 • Salainen Sisustaja Oy
 • Senaatti-kiinteistöt
 • VieKas LIFE
 • Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

4.Tiedotus ja medianäkyvyys

Tapahtumista tiedotettiin säännöllisesti Viikkouutisissa, Keski-Uusimaassa ja Luonnonsuojelija-lehdessä sekä internetissä Keravan kaupungin Tapahtumat-sivulla. Kevät- ja syyskokousilmoitukset olivat Keski-Uusimaa -lehdessä.

Yhdistyksen nettisivut uudistettiin tammikuussa 2020 ja uudet sivut julkaistiin 27.1. Sivujen teemana ”vaikuta ja nauti!”. Entistä visuaalisemman sivuston ajatuksena on kannustaa keravalaisia tulemaan mukaan aktiivisen ja idearikkaan yhdistyksemme toimintaan.

Nettisivuilla on Pekka Hellströmin kirjoittamat Luonto-uutiset Keravalta ja lähiympäristöstä. Vuonna 2020 Pekka kirjoitti 7 artikkelia.

Keltavuokkoja. Kuva: Pekka Hellström

Tiedotuksessa on käytetty facebook-sivuja:

https://www.facebook.com/KeravanYmparistonsuojeluyhdistys/

Facebook-sivuilla 593 tykkääjää ja 624 seuraajaa

(2019: 540 tykkääjää ja 564 seuraajaa)

 • Pekka Hellströmin keltavuokkopäivitys-video 17.5.2020 tavoitti facebookissa 4238 katsojaa, videon tuotti Leena Harjula-Jalonen

Facebookissa myös ryhmät:

 • Ympäristöfoorumi Kerava, 81 jäsentä
 • Viestintäryhmä – Keravan ympäristönsuojeluyhdistys, 7 jäsentä
 • Kerava Plogging – roskajuoksu, 21 jäsentä

Ympäristöfoorumi on kaikille Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille tarkoitettu ryhmä. Ryhmässä keskustellaan aktiivisesti, jaetaan vinkkejä tapahtumista ja saa tietoa ajankohtaisista ympäristöasioista.

Yhdistys Instagramissa 5.6.2018 alkaen: keravanymparistoyhdistys. Instagram on ilmainen kuvien jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto. Instagramissa 183 seuraajaa ja vuoden aikana sinne on laitettu 39 julkaisua (130 seuraajaa 2019).

Aktiivit luonnon puolesta (Verkkouutinen 2.6.2020, Uudenmaan piiri)

Lehtiartikkelit ja verkkouutiset:

 • Luonto lainassa -viikko Keravan kirjastossa

                             (Keski-Uusimaa Viikko 1.-2.2.2020)

 • Tumppi sammuu miniroskikseen

                             (Keski-Uusimaa Viikko 19.2.2020)

                             (Verkkouutinen 2.6.2020, Uudenmaan piiri)

 • Lupiini on sitkas kasvi, joka ei kuulu joukkoon

                             (Keski-Uusimaa 8.6.2020)

                             (Verkkouutinen 12.6.2020, Senaatti-kiinteistöt)

Lepakkoretki 29.8. Kuva: Pekka Hellström

5.Jäsenhankinta

Suomen luonnonsuojeluliiton facebook-kampanjat;

Veden äärellä -juhannuskalenteri

6.Taloudellinen tilanne

Yhdistyksen toimintaa on rahoitettu jäsenmaksutuloilla ja SLL Uudenmaan piirin avustuksella.

Yhdistys on tehnyt varainhankintaa myymällä Opi värittämällä -sarjan lintu- ja perhosvärityskirjoja. Kirjoja on seitsemän erilaista. Ne on tehnyt Markku Yli-Erkkilä ja ne on valmistettu Suomessa. Värityskirjoja oli myynnissä keravalaisessa sisustusliikkeessä Salainen Sisustaja Oy:ssa. Värityskirjojen myyntihinta oli 8€ ja jäsenille 7€.