Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Porvoonkatu 20

Asemakaavamuutoksen (2369) tarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen Porvoonkadun ja Kotopellonkadun risteykseen.

Yleiskaavan mukainen käyttötarkoitus alueella on A-2, jossa täydennysrakennushankkeiden on sovelluttava osaksi ympäröivää kaupunkirakennetta. Kyseessä ei ole kerrostalovaltainen alue AK. Ennakkopäätös siitä, että paikalle kaavoitetaan kerrostalo, on yleiskaavan vastainen. Kun paikka rajoittuu välittömästi Heikkilänmäen museoalueeseen ja siihen liittyvään virkistysalueeseen, tulee lähtökohdaksi aivan erityisesti ottaa yhteensopivuus museoalueen kanssa. Heikkilänmäkeä ympäröivän metsäalueen supistaminen heikentää myös itse museoalueen luontoarvoja. Pienten metsäkaistaleiden rakentaminen on ristiriidassa sen kanssa, että viherkaavassa painotetaan juuri näiden ekosysteemipalveluiden tärkeyttä.Kaupungin keskusta-alueen luontoelämyksiä tarjoavat alueet tulisi vahvasti huomioida kaavasuunnittelussa. Kun puiden määrä vähenee, niin linnut häviävät.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa rajattu alue on aivan liian pieni kaavoitettavaksi erikseen täysin toiseen käyttötarkoitukseen, missä ympäristö tällä hetkellä on. Jotta voidaan arvioida, soveltuuko uusi kaava osaksi ympäröivää kaupunkirakennetta, tulee laatia kokonaisesitys vähintäänkin alueesta, joka ulottuu Kotopellonkadulta Museopolulle asti. Mielellään esitykseen tulisi ottaa mukaan myös Kotopellonkadun varsi. Kerrostalo ei kaupunkikuvallisesti sovi yhteen aluetta tällä hetkellä ympäröivän kaupunkirakenteen kanssa.

2.3.2021