Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Savionselänne – valmis luon­non­suo­je­lua­lu­eek­si?

Tietokilpailukysymys: Mikä on sellainen paikka Keravalla, jonne ei pääse Keravalta? Vastaus on Savionselänne Keravan vanhan kaatopaikan (Kuva 1) ja Vantaan Leppäkorven välissä. Minä en ainakaan ole keksinyt sinne mitään kulkureittiä Keravan puolelta, korkeat metalliaidat, portit ja
kieltotaulut estävät menemisen. Onko siellä sitten mitään erikoista? Onpa hyvinkin, minäpä vähän selvitän.

Kuva 1. Näkymä Keravan vanhan kaatopaikan huipulta kohti Keravan Energiaa

Kansalaisen karttapaikan ilmakuvasta voidaan nähdä, että metsää on vielä vähän hakkaamatta rautatien, jätteenkäsittelyalueen, Lahden moottoritien, Vantaan Leppäkorven omakotitaloalueen ja Leppäkorven metsäalueen rajaamalla alueella (Kuva 2).

Kuva 2. Savionselänne. Paljon ei enää ole metsää jäljellä.

Lännessä rautatien puolella on sievää kuusikkoa, jossa vantaalaiset kulkevat omia polkujaan (Kuva 3).

Kuva 3. Radan varren kuusikkoa polkuineen. Lahopuutakin löytyy.

Kuusikon itäpuolella kohoaa laakea kallio, jonka reunamilla kasvaa käkkärämäntyjä (Kuva 4).

Kuva 4. Savionselänteen huipulla

Kalliosta itään sijaitsee alueen arvokkain osa eli korpikosteikko (Kuva 5). Keravan luontoselvityksen 2014 mukaan siellä on riittävästi lahopuuta täyttämään METSO-ohjelman valintaperusteet (Kuva 6).

Kuva 5. Mustavetinen oja virtaa hiljalleen
Kuva 6. Maapuita on runsaasti

Korpikosteikosta itään on vielä melko paljon jylhää kuusikkoa (Kuva 7).

Kuva 7. Kuusikkoa korpijuotista itään

Kun astumme kunnanrajan yli Vantaan puolelle Leppäkorpeen, maisemat muuttuvat, puusto on lehtipuuvaltaista ja siellä on isojakin ojia (kuva 8).

Kuva 8. Leppäkorven metsää kaivettuine ojineen

Keravalla on siis täysin unohdettu ja tällä hetkellä vaikeasti saavutettava luontokohde Vantaan rajalla. Leppäkorven asukkaat käyttävät sitä ulkoiluun ja virkistykseen, mutta me keravalaiset emme hyödy siitä mitenkään. Käykää lumien sulamisen jälkeen tutustumassa paikkaan. Savion kautta sinne ei ole pitkä matka pyöräillen. Autolla meno on hankalaa koska pysäköiminen Leppäkorven omakotitaloalueen kaduille ei ole suotavaa. Auton voi toki jättää radan vieressä sijaitsevan kadun varteen tai keskustan P-paikalle ja kävellä sieltä.

Savionselänne on kaupungin maata ja siitä olisi helppo tehdä nopeasti luonnonsuojelualue. Mielenkiintoinen luontopolku olisi ilo suunnitella. Samalla pitäisi rakentaa hyväksyttävä kulkureitti Keravan puolelta.

Pekka Hellström