Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Keravan asemansillan liikenneympyrä (2370)

Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena on mahdollistaa liikenneympyrän ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen Asemansillan, Sampolankadun, Porvoonkadun ja Sahankadun risteykseen. Kaavahankkeessa tutkitaan myös mahdollisuutta sijoittaa uusi huoltoasema suunnittelualueelle.

Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen lausunto

Asemansillan osallistumis- ja arviontisuunnitelmassa ei esitetä mitään perusteita liikenneympyrän tekemiselle. Kun mm. tulevan asuntomessualueen rakentaminen lisää liikennettä, tulisi välttämättä löytää uusia reittejä Helsinkiin suuntautuvalle liikenteelle. Vaikuttaa nurinkuriselta, että Lahdenväylää tulevan pitää messualueelle päästäkseen koukata keskustan kautta.

Yhdistys pitääkin vääränä ratkaisuna sitä, että Sampolankadun ja Porvoonkadun kautta tapahtuvalle läpiajoliikenteelle varataan lisää tilaa. Yleiskaavan mukaan mainittua läpiajoliikennettä aiheuttavaa rakentamista on tulossa lisääkin.

Sen lisäksi ympyrän myötä nykyisistä, suoraviivaisista kevyen liikenteen väylistä tulee monimutkaisia kiertoteitä. Tavoitteena tulisi pitää paremminkin sitä, että Asemansilta varataan kokonaan kevyen ja julkisen liikenteen käyttöön ja keskustan läpi menevälle, muulle autoliikenteelle löydetään parempia reittejä.

10.1.2021