Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Asemanseutu

Asemanseutu (2313) – Tavoitteena on osoittaa Keravan asemalle asuin- ja liikerakentamista sekä liityntäpysäköintiä. Samalla tarkistetaan alueen rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelutaso.

Kaavaluonnoksessa asematunnelin tarkoitus on ymmärretty täysin väärin. Tunneli palvelee ensisijaisesti liikennettä asemalle ja toisaalta läpikulkevaa liikennettä. Yhteys joihinkin liiketiloihin on täysin toisarvoinen. Kaavoituksessa tehtiin aikanaan virhe, kun tunnelin länsipäähän ei tehty luiskaa, vaan liikenne jäi portaiden ja myöhemmin tehdyn hissin varaan. Tämä virhe pitäisi nyt yrittää korjata, eikä tehdä järjestelystä entistä hankalampaa yhdistämällä tunneli liiketiloihin.

Pitkäaikainen kokemus on osoittanut, että Keravalla ei ole tarvetta eikä toimintaedellytyksiä toisen kerroksen liiketiloille. Lähin esimerkki tästä on kauppahallin nimellä tehty rakennus, joka ei missään vaiheessa toiminut niin kuin suunnittelijat kuvittelivat. Samoin kävi Aleksintorin kanssa. Keravalla on katujen varrella tyhjää tilaa liikkeille aivan riittämiin. Yhdistys näkee muutenkin hyvin valitettavana kehityksenä sen, että liikkeet katujen varrelta siirtyvät korttelien sisätiloihin.

Kokonaisuutena yhdistys pitää ehdotusta liioiteltuna Keravan mittasuhteisiin. Suunnitelmat ovat yhdyskuntarakentamisen näkökulmasta epätarkoituksenmukaisia ja Keravan kaupunkikuvaan sopimattomia. Keravan etuihin kuuluu tietty väljyys eikä muutaman kohteen rakentaminen tiivisti tuo sen tilalle suuren kaupungin etuja.

28.10.2020