Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Keravan ra­ken­nus­jär­jes­tys

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2017. Kuntaliitto on tammikuussa 2019 julkaissut rakennusjärjestyksen uudenmallirungon. Käynnissä on Maankäyttö-ja rakennuslain uudistus.

Keravan ympäristönsuojeluyhdistys toteaa tyydytyksellä, että luonnoksessa korostetaan monessa kohdassa ”merkittävien luonnontilaisten tontin osien ja maisemallisesti arvokkaitten puitten suojaamista työmaa-aikana”, sekä ”erityiset luontoarvot säilyvät” ja että ”luonto- ja kulttuuriarvot sekä paikan pinnanmuodot on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä”.

Kierrätettävyyden huomioiminen materiaalivalinnoissa, pihamaan sopiminen ympäristöön sekä hulevesien imeyttäminen ja viivyttäminen ovat tärkeitä uudistuksia. Valolähteen sisältävät mainoslaitteet eivät saa aiheuttaa häiriötä eläimille – tämä tulisi huomioida rakennusjärjestyksessä.

Maaperän mahdollisen pilaantuneisuuden selvittäminen on hyvä uudistus, samoin haitallisten aineiden huomioiminen.

Rakennusjärjestykseen kirjatuista suosituksista ja määräyksistä ei kuitenkaan ole hyötyä, jos niitten valvontaa ei ole kunnolla järjestetty. Keravallakin on tällä hetkellä paikkoja, joissa siistien asuinalueitten keskellä on vuodesta toiseen kangerrellen jatkuvia rakennusprojekteja, joissa epäsiisteys ja turvallisuusmääräysten laiminlyöminen ovat selvästi todettavissa.

18.9.2020