Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Kanniston päiväkoti – asemakaavamuutos

Kanniston päiväkoti (2320) – Asemakaavamuutoksen tavoitteena on ​mahdollistaa moduuleista rakennetun väliaikaiseksi tarkoitetun Kanniston väistöpäiväkodin muuttaminen pysyvään käyttöön.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa koko kaava-alueen nimi on Kannistonpuisto. Suunnitelmasta antamassaan lausunnossa Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen kanta oli, että kumpareet ja itäisen kumpareen komeat petäjät on säilytettävä. Saamassamme vastineessa luvattiin, että kumpareet säilyvät ennallaan ja että asemakaavamuutoksen toteuttaminen ei myöskään edellytä puiden kaatamista puistoalueelta.

Asemakaavaehdotuksessa päiväkotirakennus näyttää kuitenkin tulevan juuri itäisen kumpareen päälle ja ulottuvan aivan viereisen kiinteistön rajalle. Ehdotuksen kohdassa 2.1.2 Luonnonympäristö sanotaan, että alueella kasvaa istutettuja puita ja pensaita. Tämä ei todennäköisesti pidä paikkansa, koska itäisellä kumpareella kasvavat männyt ovat 100 – 200 -vuotiaita. Lisäksi sanotaan, että maanpinta on tasainen. Tämäkään ei tarkalleen ottaen pidä paikkansa, koska kumpare on oikea mäki eikä mikään läjityskumpare. Keravan ympäristönsuojeluyhdistys vastustaa noitten vanhojen, mutta elinvoimaisten mäntyjen kaatamista. Ne ovat olennainen osa paikallisten ihmisten sielunmaisemaa ja mainittu kumpare puineen on päiväkodin lapsille mitä parhain ulkoilualue.

25.6.2020