Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Pohjois-Kytömaa

Pohjois-Kytömaan kaavahanke (2368) – Pohjois-Kytömaalle suunnitellaan uusia virkistysalueita sekä pientaloasumista lähellä luontoa

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitaan suunnittelutehtävänä sovittaa kaava maastoon ja säilyttää arvokkaat luontokohteet. Luontokohteina mainitaan Kytömaan lähde ja suo. Yhdistys haluaa korostaa, että vaativan maaston vuoksi kaava tulee erityisellä
huolella sovittaa vallitsevaan maastoon. Alueen keskellä sijaitseva, länsisivultaan kallioinen mäki pitää lisätä arvokkaisiin luontokohteisiin.

Edellä mainittua mäkeä ei saa ympäröidä ja piilottaa rakennuksilla siten kuin Raivaajankadun puolella on jo osittain tehty. Mäen rinteet ja Kytömaan suon reuna tulee jättää rakentamatta, erityisesti länsisivun kallio.

Kytömaan lähteen suojelu edellyttää, että suojellaan myös ne alueet, joista lähde saa vetensä. Lähteen ympäristö kuuluu jo Lahdenväylän melualueeseen, joten alue kannattaa tästäkin syystä säilyttää luonnontilaisena.

Keravan ja Järvenpään väliltä puuttuu kelvollinen (ja mahdollisimman lyhyt) kevyen liikenteen väylä. Radanvarsitien soratieosuus on vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen pyöräilyn kannalta kelvottomassa kunnossa eikä tiellä ole erillistä kevyen liikenteen kaistaa. Kun tie on suora, sillä ajetaan myös kohtuuttoman kovaa. Tästä syystä yhdistys ehdottaa, että Keravan osalta varaudutaan siihen, että kevyen liikenteen väylä Kutinmäentien jatkeena jatkuisi joskus Tuusulan puolella Lahden oikoradan alikululle asti
liitekuvassa esitetyllä tavalla. Kun Jokilaakson kaavoituksessa tultaneen esittämään ulkoilutie Keravanjoen länsirannalle, liittyisivät nämä reitit sujuvasti yhteen. Muutenkaan yhdistys ei pidä hyvänä sitä, että uusi alue olisi kevyen liikenteen kannalta pitkä pussinperä, jonne ainoa yhteys kulkee Kutinmäentien ja Koivulantien kautta.

20.5.2020