Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Jokilaakson kaavamuutos

Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen näkemyksiä
asuntomessualueen suunnittelusta (2316)

Yhdistys pitää hyvänä sitä, että rakentaminen keskittyy Kytömaantien varteen eikä itse jokilaaksoon sijoiteta rakennuksia. Samoin luonnoksen havainnekuvassa esitetyt rakennukset malliltaan sopivat kartanon läheisyyteen.

Luonnoksissa esitettyjä vesialtaita yhdistys sen sijaan pitää tarpeettomana
luonnonolosuhteiden muuttamisena.

Kytömaantien puoleinen allas on ympäröity asuintaloilla siten, että se jää korttelin sisäpihaksi ilman mitään arvoa ulkopuolisille. Lisäksi kyseiseen altaaseen ei saada luonnostaan vettä mistään riittävää määrää, viereinen oja on siihen nähden aivan liian alhaalla ja vähävetinen.

Alempi tekojärvi joen yhteydessä on keravalaisten enemmistön kannalta aivan väärässä paikassa, kaukana ja vielä asuntoalueen takana. Esitetyllä tavalla toteutettuna siitä tulisi seisovan veden allas ja ympäristöönsä nähden varsin syvä monttu. Huomattavasti vähäisempi laajennus jokeen riittäisi ja tämäkin tulisi sijoittaa helpommin tavoitettavaan paikkaan. Lähelle kivisiltaa voisi sijoittaa laiturin, josta pääsisi helposti melomaan. Tämä tietenkin vaatii sen, että laiturin lähelle voi tuoda kanootin autolla.

Ehdotuksia tekojärven rakentamisesta on vuosien varrella tehty lukuisia, mutta yleensä järvi on sijoitettu Jaakkolaan, pellolle koulun itäpuolella. Alueesta järjestettiin suunnittelukilpailukin vuonna 2004. Jaakkola olisi huomattavasti helpommin saavutettava paikka ja sopisi alavana maastona hyvin tarkoitukseen, eikä mitään erityisiä luontoarvoja menetetä. Jos jokin tekojärvi joskus tehdään, tulee pitäytyä vanhassa ajatuksessa sijoittaa se
Jaakkolaan.

Porvoontien ja Kytömaantien risteyksestä tulee tehdä suora kevyen liikenteen väylä kartanolle ja vielä siten, että kartano näkyy risteykseen asti. Luonnoksessa kartanolle pääsee vain kiertämällä sen eteen sijoitettu asuntokortteli.

12.3.2020