Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Savenvalajan päiväkoti – kaavamuutos

Savenvalajan päiväkoti (2362)

Yhdistys katsoo, että komeat männyt alueen länsisivulla tulee ehdottomasti säilyttää. Tätä puoltaa sekin, että mahdollisia, uusia rakennuksia ei pidä tehdä kovin lähelle suojeltavaa rakennusta alueen lounaiskulmassa.Yhdistys katsoo aiheelliseksi taas kerran muistuttaa, että nykyisten rakennusten purkaminen ja uusien rakentaminen on ilmastomuutoksen ja hiilidioksidipäästöjen kannaltahuonoin, mahdollinen tapa ylläpitää tarvittavaa rakennuskantaa. Tämä koskee erityisesti rakennusten betonirakenteita, mutta myös tiiliä, terästä jne. Tässäkin tapauksessa ko. rakennus on oikeastaan aika uusi eikä ole mitään syytä olettaa, että nykyään osattaisiin tehdä jollain tavoin parempia rakennuksia. Keravallakin täysin sivuutetaan tosiasia, joka hyvin pian kaatuu päälle.

21.9.2019