Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Koivulan työpaikka-alue – kaavaehdotus

Koivulan työpaikka-alue (2345)

Yhdistyksen kaavaluonnoksesta antamassa lausunnossa esitettyjä ongelmia ei ole merkittävässä määrin korjattu. Alueen rajaus on edelleen täysin vallitsevaan maastoon sopimaton. Tämän lisäksi esitys on puutteellinen ja harhaanjohtava, koska ympäristöä ei ole esitetty vallitsevan kaavatilanteen mukaisena.

Jotta päättäjät ja kuntalaiset saisivat asiasta oikean käsityksen, kaavakarttaan tulee lisätä vähintään Kaskelantien varteen jo kaavoitettu pientaloalue sekä Haukkavuoren luonnonsuojelualue. Ko. pientaloalueen rakentaminen on ilmeisesti juuri alkamassa.

Kaavaehdotuksessa rajattu alue on maaston muodoiltaan täysin sopimaton esitettyyn käyttöön. Ko. käyttötarkoitus vaatii suorakaiteen muotoisia tontteja ja raskas autoliikenne jokseenkin vaakasuoria liikennealueita. Lahdentien korkeusasema liittymän kohdalla on noin +37. Kun esitetyn Haukansiiven pituus on noin 200 metriä, päädytään raskaan liikenteen vuoksi arviolta tasolle +39. Luonnollinen maan pinnan taso Haukansiiven päässäja Haukannokan vierellä on kuitenkin +52. Eli Haukannokka olisi noin 13 metriä vallitsevaa maan pintaa alempana. Samasta syystä Haukkavuoren luonnonsuojelualueen käyttöön esitetty pysäköintipaikka olisi hyvinkin 10 metriä syvä monttu.

Kun etäisyys Lahdentien liittymästä alueen eteläkulmaan on noin 400 metriä, voisi tontin korkeusasema nousta noin tasolle +41. Korkeimmillaan luonnollinen maan pinta on kuitenkin tasolla +63, eli 22 metriä työpaikka-aluetta ylempänä.

Kaavaehdotuksessa ei ole lainkaan pohdittu, miten kyseiset korkeusongelmat ratkaistaan ja millä alueella. Ehdotuksen liitteenä tulisikin olla vähintään toteuttamiskelpoinen tiesuunnitelma ja korkeusjärjestelyjen vaatima tila tulisi merkitä kaavakarttaan.

Edellä mainituilla perusteilla yhdistys katsoo, että kyseisestä kaavahankkeesta tulee kokonaan luopua tai se tulee aloittaa alusta asti uudelleen ottaen suunnittelun lähtökohdaksi myös vallitsevat maasto-olosuhteet. Nyt kaavaehdotus on laadittu ikään kuinalue olisi tasamaata.

17.6.2019