Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kainuun piiri

Kainuu
Navigaatio päälle/pois

Ympäristökasvatushanke

Luonto- ja ympäristökasvatuksen kehittäminen Kainuun maakunnallisessa opetussuunnitelmatyössä -hanke sai 18 000 euron rahoituksen Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Hankkeen keskeisiä tavoitteita olivat:

  • Kainuun koulujen uuden opetussuunnitelman (mm. ympäristökasvatus, ilmiöpohjainen oppiminen ja kestävä elämäntapa) käytäntöön jalkautaminen ja opettajien työn tukeminen
  •  Toimijaverkoston yhteistyö, Kainuun ympäristökasvatusverkoston kokoaminen
  • Jatkohankkeen suunnittelu, valmistelu sekä yhteistyötahojen ja toiminta-alueiden kartoittaminen

Hankkeen alkuperäinen toteutusaikataulu oli elo-joulukuu 2016. Hankkeen toteutusaika ajoittui ajalle 1.8.2016-31.7.2017. Syyspuolella 2016 hankkeessa työskentelivät Tuula Heikkinen ja Vesa Hyyryläinen. Kevätkaudella 2017 hankkeen työntekijäksi vaihtui Elsa Lankinen. Virpi Juvonen on toiminut koko hankkeen ajan hankevastaavana.

Hankkeen aikana ympäristökasvatustoimintaa esiteltiin Kainuun opettajien SUPERVESO -päivillä (26.11.2016). Hanketoimijat osallistuivat aktiivisesti Kainuun ympäristökasvatusverkoston kokoamiseen yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja Kainuun ELY-keskuksen kanssa. Konkreettisina toimina hankkeen aikana kehitettiin ja toteutettiin kouluja kiertäviä draamatyöpajoja sekä esityksiä lapsille että nuorille yhteistyössä ammattiteatteri ja esittävän taiteen Vaara-kollektiivin kanssa.

Luontopolulla draamaseikkailu ja Luonto kutsuu -työpajoja tarjottiin hankkeen puiteissa seitsemälle pilottikoululle (Kajaanissa, Kuhmossa ja Sotkamossa). Lisäksi toteutettiin lapsiperheille avoin tapahtuma Kajaanin kirjastolla. Esityksiin ja työpajoihin osallistuneita oli yhteensä 126 henkilöä. Yksi pilottikouluista oli erityislasten koulu.

Työpajojen kokemusten ja yhteistyöopettajilta kerätyn palautteen pohjalta hanke tuotti vapaasti opettajille jaettavat ja MAPPA:an ladattavat materiaalit: ilmastonmuutos -draamaoppitunti yläkouluille ja #muoviroskainstallaato -tehtävä yläkouluille. Materiaalien pohjalta hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja on mahdollista toteuttaa valtakunnallisestikin. Hankeajan päätyttyä syksyllä 2017 Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri teki jatkohankehakemuksen nimellä Luonto- ja ympäristökasvatuksen käytäntöjen juurruttaminen ja draamalliset menetelmät osana opetussuunnitelmaa. Hankehakemus hyväksyttiin ja hankeaikataulu on 29.11.2018-30.11.2020.

Ympäristö- ja luontokasvatus

http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus

http://www.luontoliitto.fi/materiaalit/ymparistokasvatusoppaat

http://www.kajaani.fi/sites/default/files/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

http://www.ksymparistokasvatus.fi/

http://talviseuranta.fi/

http://www.luontoon.fi

http://www.retkikartta.fi/

https://mappa.fi/fi/etusivu

http://www.lapsetluontoon.fi/tietoa/

http://www.luontokoulut.fi/

http://www.ymparisto.fi/fi-FI

http://www.kajaani.fi/sites/default/files/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/koulumetsat/liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

 

 

 

Toiminta

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry Kajaanin yhdistyksen pj Elsa Lankinen ja piirin toiminanjohtaja "Avohakkuut historiaan"…

Lue lisää

Vienan reitti

Kuvat: Jukka Eskelinen

Lue lisää

Järjestötoiminta 2019