Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kainuun piiri

Kainuu
Navigaatio päälle/pois

Ym­pä­ris­tö­tun­ne­kor­tit

Ympäristötunnekortit on valmistettu tukemaan luontoyhteyteen, ympäristöön ja maapallon ekologiseen tilaan liittyvää tunnetyöskentelyä. Korttipakka sisältää 59 tunnesanakorttia + 4 ohjekorttia. Kortit syntyivät osana Kainuun piirin ja Vaara-kollektiivin ympäristökasvatushanketta. Ympäristötunnekortit on suunnitellut teatterintekijä ja ympäristökasvattaja Elsa Lankinen. Tunnesanaston lähteenä ja inspiraationa on käytetty Panu Pihkalan teosta: Mieli maassa? – ympäristötunteet, Kirjapaja 2019. Korttien graafinen suunnittelu Sofia Kivistö. Hanketta on tukenut Ympäristöministeriö.

ympäristötunnekorttipakka

Tunteet ovat voimallinen osa elämäämme, ne ohjaavat valintojamme, tekojamme ja kokemuksiamme. Ilmastonmuutos ja ekologinen kriisi lävistävät koko elämäntapamme. Meidän on löydettävä myös uudenlaista tunnesanastoa ja yhteisöllisiä tapoja käsitellä näitä tunteita. Tunteet ovat energiaa, niissä on meitä liikuttava voima.

Ympäristötunnekortien tunnesanat on koottu neljän eri teeman ympärille:

– Luontoyhteydestä kumpuavat tunteet

– Haastavat / epämiellyttävät tunteet

– Toiminnan tunteet

– Positiiviset tunteet

Useinmiten tunteet ja teemat lomittuvat yhteen. Jaottelu ei ole ohjenuora, mutta se voi auttaa hahmottamaan ja tunnistamaan erilaisia ympäristötunteita. Kortit soveltuvat työkaluksi monen ikäisten ryhmien kanssa ympäristötunteiden yhteisölliseen käsittelyyn.

tunnesanakortteja

Elsa Lankinen ja elonlempi -tunnesanakortti

Tunnistetut virtaavat tunteet voivat luoda radikaalia toivoa – maailmaa muuttavaa voimaa.