Sijainti: Pääsivu / Järjestö / Varainhankinta

Varainhankinta

Varainhankinta

Kohdennamme saamamme tuen demokraattisesti valittujen luottamushenkilöiden päätöksellä siihen luonnon- ja ympäristönsuojelutoimintaan, jonka katsomme tarpeellisimmaksi.

Luonnonsuojeluliitto valvoo luonnon etua

Luonnonsuojeluliiton toimintakenttä on laaja, suomalaisista ympäristöjärjestöistä laajin. Päätöksentekomme on rahankin käytön osalta avointa ja julkaisemme tiedot toimintakertomuksessamme.

Kuka maksaa viulut?

Suomen luonnonsuojeluliitto on voittoa tuottamaton kansalaisjärjestö. Toiminta rahoitetaan pääosin jäsenmaksuilla, valtionavulla, yritysyhteistyöllä ja Suomen Luonto -lehden tuotoilla. Myös yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoitukset ovat mahdollistaneet työn tehostumisen.

Merkittävä osuus tuloista koostuu lahjoituksista, jotka yksityishenkilöt ja yritykset voivat kohdistaa haluamaansa ympäristön- tai luonnonsuojelun osa-alueeseen. Lisäksi liitto on saanut viime vuosina useita testamenttilahjoituksia.

Ympäristöministeriö myöntää Suomen luonnonsuojeluliitolle vuosittaisen valtionavun, jonka käytöstä liitto saa itse vapaasti päättää. Vuonna 2014 valtionapu oli 407 000 euroa. Valtionapu muodostaa noin viidenneksen liiton tuloista. Liitto saa lisäksi ulkoasiainministeriöltä ja ympäristöministeriöltä vuosittain tukea erilaisiin luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeisiin. Näiden hankeavustusten suuruus on vaihdellut vuosittain 100 000–300 000 euron välillä.

Lisäksi Suomen luonnonsuojeluliitto rahoittaa toimintaansa varainkeruukampanjoilla, arpajaisilla ja erilaisilla tempauksilla. Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy jakaa vuosittain myyntiinsä sidotun tukisumman Luonnonsuojeluliitolle. Liitto saa toiminnalleen tukea myös sertifioimastaan Ekoenergia-sähköstä, myytyjen kilowattien perusteella.

 

Rahat käytetään muun muassa:

Käytännön työn tukemiseen luonnon ja ympäristön hyväksi

Paikallisyhdistykset saavat liitolta rahoitusta projekteihin, joissa esimerkiksi kunnostetaan talkootyövoimalla rakentamisen tai metsätaloustoimien vuoksi vaurioituneita puroja ja lähteitä. Lahjoitusvarojen turvin ollaan mm. voitu hankkia norppaystävällisiä katiskoja Saimaalle.

Paikallisyhdistysten ja piirien toiminnan tukemiseen

Jäsenmaksutuotoista puolet kohdistetaan suoraan lyhentämättömänä paikallisyhdistysten ja piirien toiminnan tukemiseen. Paikallistoimintaa ovat mm. ohjatut luontoretket sekä ympäristökasvatustyö, jota vapaaehtoiset aktiivit tekevät yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa.

Kansalaisille suunnatun valistusmateriaalin tuottamiseen

Luonnonsuojeluliitto julkaisee vuosittain useita esitteitä, raportteja ja selvityksiä ajankohtaisista ympäristöaiheista.

Luontoinventointien rahoittamiseen

Maailmanlaajuinen kuudes sukupuuttoaalto uhkaa myös Suomen luonnon monimuotoisuutta. Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, joilla uhanalaistumiskehitys tulee pysäyttää. Toistaiseksi tässä ei olla onnistuttu. Luontoinventoinneissa kartoitetaan lajistoa ja luontotyyppejä niiden suojelutarpeen selvittämiseksi.

Helsingissä sijaitsevan keskustoimiston asiantuntijatyön ja hallinnon toiminnan ylläpitämiseen

Luonnonsuojelijoiden valtakunnallinen keskusjärjestö on Suomen luonnonsuojeluliitto ry, jonka keskustoimisto sijaitsee Helsingin Lauttasaaressa. Liitto ja keskustoimiston henkilökunta keskittyvät valtakunnallisen luonnon- ja ympäristönsuojelutyön edistämiseen.

Asiantuntijatyön tukemisella liitto varmistaa mahdollisuutensa vaikuttaa lainsäädäntöön sekä toimimisen luonnon ja kansalaisten edunvalvojana ympäristönsuojeluasioissa.